اسپلیت تی و سایر اتصالات خط لوله

اسپلیت تی یکی از اتصالات خطوط لوله محسوب می شود که برای انشعاب گیری از خطوط لوله کاربرد گسترده و سازنده ای دارد. اما اتصالات خطوط لوله دامنه ای بسیار گسترده تر از صرف اسپلیت تی دارند و نه می توان انشعاب گیری را به صرف اتصال اسپلیت تی تقلیل داد و نه اصولا کارکرد […]

مشاهده مطلب

انسداد خط لوله و فیلم

انسداد خط لوله یا استاپل یکی از عملیات های پیچیده ای است که روی خطوط لوله انجام می پذیرد. انسداد خط لوله یا استاپل را می توان فرایندی برشمرد که بر اساس آن لوله بنا به نیاز کارفرمای پروژه از مسیر جریان مسدود شده و جریان سیال از درون آن قطع می گردد. این کار […]

مشاهده مطلب

جوشکاری در ساخت اسپلیت تی

استحکام یک اتصال مهم ترین متغیر در حفظ کارکرد آن و یک مجموعه خواهد داشت. بدیهی است که هر اتصال، و اصولا هر قطعه ای اگر توان و مقاومت کافی در برابر فشارهای محیطی را نداشته باشد، نمی توان کارکرد خود را به درستی انجام دهد و از این رو در معرض آسیب قرار خواهد […]

مشاهده مطلب

اتصال اسپلیت تی و ولو

در خصوص نحوه اتصال اسپلیت تی به لوله، چنان که در نوشتارهای پیشین اشاره رفت، اغلب اتصالات اسپلیت تی روی لوله از طریق جوشکاری انجام می شوند. به عبارتی اتصال از دو جانب روی لوله فیت می شود و سپس جوشکاری دو لبه فیت شده روی هم انجام می گیرد. البته اشاره گردیده است که […]

مشاهده مطلب

اسپری PT اسپلیت تی؛ مگنا فلاکس (MagnaFlux)

چنان که در نوشتار پیشین تست جوش مایع نافذ یا PT اسپلیت تی قید شد، این روش تست یکی از راهکارها برای شناسایی درزها، ترک ها و شکاف های خطوط جوش محسوب می شود که بسیار نیز مرسوم است. اغلب کارفرمایان و پیمانکاران فعال در حوزه خطوط لوله معمولاً این روش را برای آزمون جوش […]

مشاهده مطلب

تست جوش مایع نافذ یا PT اسپلیت تی

  پس از اتمام فرایند ساخت اسپلیت تی نوبت به تست و بازرسی صحت فرایند جوش می رسد. این کار در دو مرحله انجام می شود. در مرحله پیش از نصب بروی لوله و روی خطوط جوش نیپل و فلنج انجام می شود، و بار دیگر پس از نصب و جوشکاری اسپلیت تی روی خط […]

مشاهده مطلب

اسپلیت تی با فلنج لاک اورینگ

اتصالات خطوط لوله معمولاً دارای کاربردهای متعدد می باشند و اتصالی نمی توان یافت که به یک منظور مشخص مورد استفاده قرار گرفته باشد. اسپلیت تی (Split tee) به عنوان یکی از رایج ترین اتصالات در خطوط لوله نفت، گاز، فرآورده ها و بخار نیز واجد همین ویژگی است. گرچه منظور اصلی استفاده از این […]

مشاهده مطلب

ساخت اسپلیت تی و گازهای جوشکاری

اسپلیت تی یک اتصال دو تکه است که در طراحی انشعاب گیری خطوط لوله ضرورت آن به نتیجه تیم مهندسی طراح مجتمع های صنعی می رسد. اتصال اسپلیت تی معولا به صورت fabricated و توسط سازنده اسپلیت تی ساخته می شود، رعایت نکات ایمنی توسط سازنده از ضرورت های طرح میباشد، علی الخوص زمانی که […]

مشاهده مطلب

معیارهای جوشکاری اسپلیت تی

اسپلیت تی حساس ترین اتصال در خطوط لوله محسوب می شود و از آن جا که از سه جانب در معرض فشار سیال قرار دارد می بایست فرایتد ساخت آن به دقیق ترین شکل ممکن به انجام برسد. اتصال سه شاخه اسپلیت تی به منظور ایجاد یک انشعاب جدید روی خطوط لوله طراحی و ساخته […]

مشاهده مطلب

ساخت اسپلیت تی و ایمنی

فرایند ساخت اسپلیت تی به عنوان اتصالی که در انشعاب گیری خطوط لوله مورد استفاده قرار می گیرد دارای حساسیت ها و پیچیدگی های خاص خود است به نحوی که عدم توجه بدان ها می توان هم روند ساخت اتصال را با مشکلاتی مواجه کند و هم باعث بروز آسیب های سانحه ای یا تدریجی […]

مشاهده مطلب