پیشگام صنعت ابزار - هات تپ


هات تپ 30”x30” میدان گازی پارس جنوبی

عملیات هات تپ؛ زاویه 45 درجه در فاز 21-20

انشعاب گرم از خطوط میعانات گازی

طرح توسعه میدانهای گازی پارس جنوبی

نصب فول سدل 30”x30” روی خط لوله

جوشکاری فول سدل دارای اتصالات تقویتی

جوشکاری و نصب فلنج روی فول سدل

تست هیدرواستاتیک فول سدل (Full Saddle)

ساخت ساپورت جهت استحکام ولو و هات تپ

نصب ولو و آماده سازی دستگاه هات تپ

استقرار دستگاه هات تپ روی ولو

انجام عملیات هات تپ و استخراج کوپن

تصویر کوپن استخراج شده را نشان می دهد

عملیات هات تپ سایز به سایز و زاویه دار

پیشگام صنعت ابزار؛ مجری هات تپ

تماس بگیرید

هات تپ