هات تپ IPMI

درباره محصول

عملیات هات تپ ۳۰ اینچ روی خطوط لوله ۳۰ اینچی فازهای ۲۰ و ۲۱ پارس جنوبی با موفقیت توسط پرسنل اجرایی شرکت پیشگام صنعت ابزار به انجام رسید. این پروژه که در سال ۱۳۹۵ انجام شد. این عملیات روی خطوط صادراتی میعانات گازی و به پیمانکاری شرکت IPMI صورت گرفت. عملیات هات تپ به صورت زاویه دار و در زاویه ۴۵ درجه به انجام رسید و از این رو دشواری های خاص خود را داشت. با توجه به سایز به سایز بودن و زاویه دار بودن عملیات هات تپ، تیم اجرایی شرکت پیشگام صنعت ابزار همه مراحل را با موفقیت به اتمام رساند.

این پروژه که کارفرمای آن شرکت نفت و گاز پارس بود، به دلیل حساسیت ها و صادراتی بودن خط با وسواس بسیار بالای مجموعه انجام شد. به منظور افزایش ضریب کیفیت کار به جای اتصال اسپلیت تی از اتصال فول سدل استفاده گردید. فول سدل در کارگاه مرکزی ساخته شده و پس از تست ها و بازرسی های لازمه به محل سایت منتقل شد.

لازم به ذکر است از آن جا که عملیات به صورت زاویه دار انجام می شد، و همچنین به جهت سنگینی ولو، برای لوله و نیز دستگاه هات تپ ساپورت هایی ساخته شد تا در محل انجام عملیات هات تپ فشارهای وارد قابل تحمل گردند و لوله و سایر اتصالات دچار آسیب نشوند. سپس ولو تست شده نیز روی اتصال فول سدل نصب شده و مجموعه برای انجام هات تپ آماده شد. در نهایت مراحل نصب اتصال، آماده سازی دستگاه هات تپ و انجام عملیات انشعاب گرم هات تپ با دقت بالا و بدون بروز ایراد انجام شد.