ضخامت سنج در هات تپ

ضخامت سنج در هات تپ یکی از تجهیزات ابزاردقیقی است که برای سنجش ضخامت لوله های فلزی به کار می رود. سنجش ضخامت لوله، با استفاده از ضخامت سنج درهات تپ ، برای محاسبات و امور تعیین کننده ای از جمله جوشکاری روی خط لوله استفاده می شود. هات تپ عملیاتی است که در آن […]

مشاهده مطلب