ارزیابی ریسک در هات تپ

هات تپ یک فرایند ویژه در مجتمع های صنعتی به شمار می رود که دارای فرایندهای انتقال سیال هستند. برخی مجتمع ها یا برخی زیر فرایندهای یک واحد صنعتی مربوطه به انتقال سیال از یک نقطه به نقطه ای دیگر می باشد. حال و در یک مجتمع پالایشگاهی یا نیروگاهی بخش اعظم فرایندها مربوط به […]

مشاهده مطلب