ساخت اسپلیت تی

ساخت اسپلیت تی باید بر اساس استانداردهای  بین الملی  جوشکاری و نصب اتصالات روی خطوط لوله  انجام شود.  استانداردهای مذکور حدود و الزامات فرایند ساخت و نصب اسپلیت تی روی لوله را مشخص می کنند. آزادی عمل  و ابتکار در طراحی و ساخت اسپلیت تی از جمله نکاتی است که می تواند به بهبود عملکرد […]

مشاهده مطلب

اسپلیت تی و اصول جوشکاری

ساخت اسپلیت تی به عنوان یکی از فرایندهای مهم و حائز اهمیت در انشعاب گیری از لوله ها به شمار می آید که در خصوص آیتم های فنی آن باید نهایت دقت را به خرج داد. اسپلیت تی یک اتصال چند تکه است که قطعات آن از طریق فرایندهای برش لوله تهیه می شوند و […]

مشاهده مطلب