روشهای ساخت اسپلیت تی

با توجه به این که اتصال اسپلیت تی معمولاً از طریق روش جوشکاری ساخته می شود غالباً تصور می شود که ساخت اسپلیت تی تنها از طریق مکانیسم جوشکاری امکان پذیر است. دلیل این تصور موارد کاربرد محدود این اتصال است. معمولاً مجتمع های صنعتی به دلیل استفاده محدود از اسپلیت تی تنها با فرایند […]

مشاهده مطلب

انواع اسپلیت تی

اسپلیت تی بر اساس نوع کاربرد فرایند طراحی و ساخت متفاوتی خواهد داشت. معمولاً شاکله اتصالات اسپلیت تی در حالت کلی مشابه یکدیگر می باشد اما بسته به نوع کاربرد ممکن است تفاوت هایی میان انواع اسپلیت تی ها وجود داشته باشد. این تفاوت ها را می توان بر حب شاخص ها و معیارهای زیر […]

مشاهده مطلب