اسپلیت تی و اصول جوشکاری

ساخت اسپلیت تی به عنوان یکی از فرایندهای مهم و حائز اهمیت در انشعاب گیری از لوله ها به شمار می آید که در خصوص آیتم های فنی آن باید نهایت دقت را به خرج داد. اسپلیت تی یک اتصال چند تکه است که قطعات آن از طریق فرایندهای برش لوله تهیه می شوند و […]

مشاهده مطلب