اسپلیت تی بر حسب سایز

اسپلیت تی به عنوان یک اتصال دائمی روی خطوط لوله به لحاظ سایز و ابیعاد در مقایسه با سایز لوله اصلی دارای انواعی است. پیش از اشاره به این تقسیم بندی لازم به ذکر است که اتصال اسپلیت تی محدوده و دامنه مشخص ساخت و نصب دارد و نمی توان به همین راحتی و برای […]

مشاهده مطلب