سدل نیپل و موارد کاربرد

سدل نیپل از دیگر اتصالات در کنار اسپلیت تی و ولدولت است که برای انشعاب گیری در خطوط لوله موارد استفاده بسیار بالایی دارد. گرچه معمولاً برای انشعاب گیری از اتصال اسپلیت تی استفاده می شود اما این به معنا نیست که تنها اتصال قابل توجیه در هر شرایطی برای انشعاب گیری اسپلیت تی می […]

مشاهده مطلب

انواع اسپلیت تی

اسپلیت تی بر اساس نوع کاربرد فرایند طراحی و ساخت متفاوتی خواهد داشت. معمولاً شاکله اتصالات اسپلیت تی در حالت کلی مشابه یکدیگر می باشد اما بسته به نوع کاربرد ممکن است تفاوت هایی میان انواع اسپلیت تی ها وجود داشته باشد. این تفاوت ها را می توان بر حب شاخص ها و معیارهای زیر […]

مشاهده مطلب

ایرادیابی حین عملیات هات تپ

هات تپ گیری یا عملیات انشعاب گیری روی لوله ها و مخاز توسط دستگاه های ویژه تحت عنوان دستگاه های هات تپ از جمله فرایندهای پیچیده و دارای ویژگی های فنی و تخصصی در ارائه سرویس های آن دسته از واحدهای صنعتی است که عموماً با حوزه نفت و گاز  سر و کار دارند. این […]

مشاهده مطلب

فروش دستگاه هات تپ

فن آوری هات تپ از جمله تکنولوژی های به روز می باشد که سابقه آشنایی صنعت کاران و مهندسین واحدهای صنعتی مربوط به خطوط لوله با آن به همین چند ساله اخیر باز می گردد. حتی می توان گفت با وجودی که به همت پیمانکارن و مجریان عملیات هات تپ در کشور این سرویس خدماتی […]

مشاهده مطلب

هات تپ روی ولو پروانه ای

هات تپ یا انشعاب خطوط لوله و مخازن به روش گرم (Hot tap operation) از فن آوری های مدرن در سرویس های خدماتی خطوط لوله به شمار می رود که با توجه به قابلیت های خود باعث جلب نظر مشریان برای انجام عملیات های انشعاب گیری  گرم و سوراخکاری لوله شده است. عملیات هات تپ […]

مشاهده مطلب

مزایای هات تپ

هات تپ از جمله خدمات و سرویس ها در صنایع نفتی و گازی است که بازار رو به رشد و گسترش یابنده آن طی سالیان اخیر به صورت مشهودی آثار خود را به جای گزارده است. آن چه باعث این اتفاق شده است بیش از هر چیز گسترش هات تپ و رشد فزاینده استفاده از […]

مشاهده مطلب

اسپلیت تی و اصول جوشکاری آن

اسپلیت تی (Split tee) از اتصالات سه شاخه بسیار رایج در صنایع خطوط لوله بشمار می رود  و برای اتصالات و انشعاب های سه راهی جدید روی لوله ها و مواردی از این دست این اتصال بهترین ابزار تلقی می شود. اتصال اسپلیت تی خود دارای انواع و اقسام گوناگون است که بر حسب نیاز […]

مشاهده مطلب

تجهیز دستگاه هات تپ

هات تپ خطوط لوله و مخازن لوازم و پیش‌شرط‌هایی دارد که رعیات آن‌ها در تضمین خروجی فرایند بسیار تأثیر‌گذار است. چنان‌که پیداست فرایند هات تپ فرایندهای جزئی متعددی دارد که توجه به هر یک حائز اهمیت است. در این نوشتار به دستگاه هات تپ و اهمیت آن در فرایند هات تپ می‌پردازیم. بدیهی است عملیات […]

مشاهده مطلب