ایرادیابی حین عملیات هات تپ

هات تپ گیری یا عملیات انشعاب گیری روی لوله ها و مخاز توسط دستگاه های ویژه تحت عنوان دستگاه های هات تپ از جمله فرایندهای پیچیده و دارای ویژگی های فنی و تخصصی در ارائه سرویس های آن دسته از واحدهای صنعتی است که عموماً با حوزه نفت و گاز  سر و کار دارند. این […]

مشاهده مطلب