پیشگیری از خطا در هات تپ

عملیات هات تپ با توجه به این که دارای متغیرهای عدیده ای می باشد عدم توجه به آن ها می تواند به کار آسیب بزند. بنابراین پیش از انجام عملیات باید نسبت به این موارد دقت و اهمیت کافی را مبذول داشت. بروز هر یک از این ایرادات حین اجرای کار هات تپ می تواند […]

مشاهده مطلب