خدمات پرتابل

عملیات های پرتابل (Portable)به عملیات هایی گفته می شوند که در محل سایت و از طریق نصب دستگاه های پرتابل روی تجهیزات و قطعات خطوط لوله انجام می شوند. از آن جا که بسیاری از تجهیزات در خطوط لوله هستند که امکان انتقال آن ها از یک مکان به مکان دیگر وجود ندارد بدین ترتیب […]

مشاهده مطلب