محدودیت های انجام هات تپ

مجریان هات تپ اگر دارای تبحر و سابقه کافی در زمینه انشعاب گیری از خطوط لوله به روش گرم باشند خود بر این امر واقف خواهند بود که این عملیات تحت هر شرایطی امکان پذیر نیست و بسته به ویژگی های فنی و شرایط کار و موقعیت محل انجام عملیات، ممکن است طرح هات تپ […]

مشاهده مطلب