تولید و فروش نفت

مصرف نفت خام در مقیاس جهانی سالانه تا سال ۲۰۲۰ به میزان ۲ درصد افزایش خواهد یافت.این افزایش در مورد تقاضا برای نفت از ۷۸ میلیون بشکه در روز در سال ۱۹۹۷ به ۹۶ میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۱۰ و در سال ۲۰۲۰ به ۱۱۵ میلیون بشکه در روز خواهد بود. بر اساس […]

مشاهده مطلب