انواع آسیب های خط لوله و راه های تعمیر آن ها

آسیب های خط لوله یکی از مشکلات چالش برانگیزی است که همه ساله آمارهای زیادی در رابطه با انواع آن منتشر می شود. خطوط لوله در صنایعی کاربرد دارد که حیطه کاری آن ها با استخراج سیالات و یا ترکیب سیالات با یکدیگر و تولید سیالات جدید است. این سیالات یا به عنوان محصولات به […]

مشاهده مطلب