انسداد خط لوله و فیلم

انسداد خط لوله یا استاپل یکی از عملیات های پیچیده ای است که روی خطوط لوله انجام می پذیرد. انسداد خط لوله یا استاپل را می توان فرایندی برشمرد که بر اساس آن لوله بنا به نیاز کارفرمای پروژه از مسیر جریان مسدود شده و جریان سیال از درون آن قطع می گردد. این کار […]

مشاهده مطلب