معرفی فرایند هات تپ

عملیات انشعاب گرم یا هات تپ گیری از خطوط لوله و مخازن از جمله فرایندهایی محسوب می شود که در کشور ما چندان شناخته شده نیست. البته واحدهای نفتی و گازی و صنایع مربوطه به خطوط انتقال لوله اغلب با این فرایند آشنا بوده و بارها از سرویس هات تپ زنی برای انشعاب گیری از […]

مشاهده مطلب

دستگاه هات تپ و ایرادات احتمالی

هات تپ خطوط لوله و مخازن در صورت بروز ایراد در بخشی از زیر فرایندهای خود در کل فرایند دچار اختلال شده و از این‌رو توجه به تمامی آیتم های مخل فرایند در صدر دستور کار مهندسین و ناظرین بر اجرای عملیات هات تپ خواهد بود. یکی از عواملی که می‌تواند منشأ ایراد و آسیب […]

مشاهده مطلب