اسپلیت تی و سایر اتصالات خط لوله

اسپلیت تی یکی از اتصالات خطوط لوله محسوب می شود که برای انشعاب گیری از خطوط لوله کاربرد گسترده و سازنده ای دارد. اما اتصالات خطوط لوله دامنه ای بسیار گسترده تر از صرف اسپلیت تی دارند و نه می توان انشعاب گیری را به صرف اتصال اسپلیت تی تقلیل داد و نه اصولا کارکرد […]

مشاهده مطلب

سدل نیپل و موارد کاربرد

سدل نیپل از دیگر اتصالات در کنار اسپلیت تی و ولدولت است که برای انشعاب گیری در خطوط لوله موارد استفاده بسیار بالایی دارد. گرچه معمولاً برای انشعاب گیری از اتصال اسپلیت تی استفاده می شود اما این به معنا نیست که تنها اتصال قابل توجیه در هر شرایطی برای انشعاب گیری اسپلیت تی می […]

مشاهده مطلب

اسپلیت تی و محدودیت های جوشکاری

اتصال اسپلیت تی و سایر اتصالات خطوط لوله نظیر سدل نیپل برای نصب روی خطوط لوله محدودیت ها و قواعدی را دارند. بسیاری از فعالان حوزه صنعت نسبت به این محدودیت ها اهمال می کنند، حال آن که جوشکاری اسپلیت تی و سایر اتصالات روی لوله بدون در نظر گرفتن این قواعد می تواند بسیار […]

مشاهده مطلب

ساخت اسپلیت تی

اسپلیت تی اصلی ترین اتصال فیتینگ عملیات هات تپ و از جمله ابزارهای بسیار مورد استفاده در piping و در مجموع در صنایع نفت و گاز است. سازندگان این اتصال معمولاً پس از دریافت اطلاعات اولیه دست به طراحی ها، کارشناسی های فنی و مهندسی برای ساخت یک split tee مطمئن و مناسب برای کار […]

مشاهده مطلب