محدودیت های انجام هات تپ

مجریان هات تپ اگر دارای تبحر و سابقه کافی در زمینه انشعاب گیری از خطوط لوله به روش گرم باشند خود بر این امر واقف خواهند بود که این عملیات تحت هر شرایطی امکان پذیر نیست و بسته به ویژگی های فنی و شرایط کار و موقعیت محل انجام عملیات، ممکن است طرح هات تپ […]

مشاهده مطلب

فیلم پروژه‌های هات تپ

هات تپ خطوط لوله و مخازن بمنظور انشعاب گیری گرم از خطوط لوله ای است که به بهره برداری رسیده و سیال در آنها جریان دارد. در صورت نیاز به ایجاد هر گونه ایجاد در طراحی خطوط لوله و جریان سیال در مجتمع‌های صنعتی، مدیران بهره‌برداری واحدها طبیعتاً ترجیح می‌دهند تا این کار بدون بروز […]

مشاهده مطلب