فیس دهی فلنج و تعمیر انواع فلنج ها

فیس دهی فلنج ها به منظور تعمیر فلنج های آسیب دیده انجام می شود. این عملیات را می توان با دستگاه پرتابل انجام داد. این دستگاه در واقع نوعی دستگاه تراش پرتابل (قابل حمل) است. فلنج ها یکی از اجزای جدایی ناپذیر صنایع مرتبط با خطوط لوله هستند. این اجزا با کمک فرایندهای مکانیکی bolting […]

مشاهده مطلب