فروش دستگاه هات تپ

فن آوری هات تپ از جمله تکنولوژی های به روز می باشد که سابقه آشنایی صنعت کاران و مهندسین واحدهای صنعتی مربوط به خطوط لوله با آن به همین چند ساله اخیر باز می گردد. حتی می توان گفت با وجودی که به همت پیمانکارن و مجریان عملیات هات تپ در کشور این سرویس خدماتی […]

مشاهده مطلب

مزایای هات تپ

هات تپ از جمله خدمات و سرویس ها در صنایع نفتی و گازی است که بازار رو به رشد و گسترش یابنده آن طی سالیان اخیر به صورت مشهودی آثار خود را به جای گزارده است. آن چه باعث این اتفاق شده است بیش از هر چیز گسترش هات تپ و رشد فزاینده استفاده از […]

مشاهده مطلب