معرفی فرایند هات تپ

عملیات انشعاب گرم یا هات تپ گیری از خطوط لوله و مخازن از جمله فرایندهایی محسوب می شود که در کشور ما چندان شناخته شده نیست. البته واحدهای نفتی و گازی و صنایع مربوطه به خطوط انتقال لوله اغلب با این فرایند آشنا بوده و بارها از سرویس هات تپ زنی برای انشعاب گیری از […]

مشاهده مطلب