تولید میعانات گازی

افزایش ظرفیت تولید گاز یکی از اهداف توسعه کشور در دهه های اخیر بوده است. با توجه به این که ایران بیشترین سهم از ذخایر گازی دنیا را از آن خود دارد، و علی الخصوص نظر به این کع شریک ایران یعنی قطر طی سالهای گذشته درصد بالایی از میدان گازی مشترک با ایران را در […]

مشاهده مطلب