نصب اسپلیت تی

اسپلیت تی از جمله اتصالاتی است که در عملیات هات تپ بسیار مورد استفاده قرار می گیرد. این اتصال سه شاخه خطوط لوله با توجه به ماهیت کمربندی ای که دارد نیاز به عملیات جوشکاری جهت نصب روی لوله را دارد. اتصال اسپلیت تی چنان که از ماهیت آن برمی آید فقط برای خطوط لوله […]

مشاهده مطلب