پاوریونیت هیدرولیکی و کاربرد آن در هات تپ

پاوریونیت هیدرولیکی یا پاورپک هیدرولیکی دستگاهی است که می تواند با استفاده از نیروی برق راه اندازی شود و خود محرک راه اندازی قطعه ی دیگری باشد. در عملیات هات تپ از پاوریونیت ها یا پاورپک ها به عنوان تأمین کننده ی نیروی محرکه ی گیربکس دستگاه هات تپ استفاده می شود. پاوریونیت ها که […]

مشاهده مطلب