گسترش پتروشیمی و مزایای آن

صنعت پتروشیمی جزو صنایع مادر و کلیدی کشور در زمینه تولید فرآورده های نفتی محسوب می شود و از طرفی دیگر نیز صاحبان و برنامه ریزان مجتمع های پتروشیمی از اصلی ترین مشتریان پروژه های هات تپ محسوب می شوند. با توجه به بالندگی و پویایی این صتعت در سال های اخیر حجم عظیمی از […]

مشاهده مطلب