صدور گاز و سایر اخبار گازی منطقه

امیرحسین زمانی نیا در گفت و گویی از آغاز صادرات گاز به بغداد خبر داد. وی افزود: صادرات با حجم حدود هفت میلیون مترمکعب در روز آغاز شده و در نهایت به ۳۵ میلیون مترمکعب افزایش پیدا می کند. ایران ۲ قرارداد صادرات گاز به بغداد و بصره با عراق امضا کرده است. در گزارشی […]

مشاهده مطلب