اتصالات نشت بند و تعمیر خطوط لوله زیر دریا

اتصالات نشت بند (Leak Repair)، وظیفه ی نشت گیری خطوط لوله را بر عهده دارند. نشت گیری خطوط لوله زیر دریایی با استفاده از اتصالات نشت بند انجام می شود که یکی از اعمال تعمیری است که در شرایط سخت و استثنا انجام می شود. موضوع این نوشته نیز در رابطه با نشت گیری خطوط […]

مشاهده مطلب