فروش دستگاه هات تپ

فن آوری هات تپ از جمله تکنولوژی های به روز می باشد که سابقه آشنایی صنعت کاران و مهندسین واحدهای صنعتی مربوط به خطوط لوله با آن به همین چند ساله اخیر باز می گردد. حتی می توان گفت با وجودی که به همت پیمانکارن و مجریان عملیات هات تپ در کشور این سرویس خدماتی […]

مشاهده مطلب

محیط های عملیات هات تپ

هات تپ گیری که انشعاب گیری گرم از خطوط لوله و مخازن خوانده می شود از جمله پروژه های خدماتی در واحدهای صنعتی خوانده می شود که خطوط لوله انتقال سوخت یا مخازن و تانکرهای انباشت کننده منابع بخشی مهم از فرایندهای جاری آن واحد را پوشش می دهند. از این رو اغلب واحدهایی با […]

مشاهده مطلب

هات تپ روی ولو پروانه ای

هات تپ یا انشعاب خطوط لوله و مخازن به روش گرم (Hot tap operation) از فن آوری های مدرن در سرویس های خدماتی خطوط لوله به شمار می رود که با توجه به قابلیت های خود باعث جلب نظر مشریان برای انجام عملیات های انشعاب گیری  گرم و سوراخکاری لوله شده است. عملیات هات تپ […]

مشاهده مطلب

استانداردهای ساخت اسپلیت تی

هات تپ خطوط لوله و مخازن هر کدام به نوبه ی خود نیازمند آماده سازی برخی تجهیزات و اتصالات می باشند که انجام عملیات بدون آن ها ممکن نمی باشد. برای مخازن استفاده از اتصال اسپلیت تی غیر ممکن است چرا که مخازن دارای قطر بزرگ هستند و استفاده از اتصالی که قرار است همچون […]

مشاهده مطلب

مزایای هات تپ

هات تپ از جمله خدمات و سرویس ها در صنایع نفتی و گازی است که بازار رو به رشد و گسترش یابنده آن طی سالیان اخیر به صورت مشهودی آثار خود را به جای گزارده است. آن چه باعث این اتفاق شده است بیش از هر چیز گسترش هات تپ و رشد فزاینده استفاده از […]

مشاهده مطلب