خدمات پرتابل

عملیات های پرتابل (Portable)به عملیات هایی گفته می شوند که در محل سایت و از طریق نصب دستگاه های پرتابل روی تجهیزات و قطعات خطوط لوله انجام می شوند. از آن جا که بسیاری از تجهیزات در خطوط لوله هستند که امکان انتقال آن ها از یک مکان به مکان دیگر وجود ندارد بدین ترتیب […]

مشاهده مطلب

اسپلیت تی و اصول جوشکاری آن

اسپلیت تی (Split tee) از اتصالات سه شاخه بسیار رایج در صنایع خطوط لوله بشمار می رود  و برای اتصالات و انشعاب های سه راهی جدید روی لوله ها و مواردی از این دست این اتصال بهترین ابزار تلقی می شود. اتصال اسپلیت تی خود دارای انواع و اقسام گوناگون است که بر حسب نیاز […]

مشاهده مطلب