اتصالات نشت بند و تعمیر خطوط لوله زیر دریا


تاریخ ارسال : ۹۸/۱۱/۱۳اتصالات نشت بند (Leak Repair)، وظیفه ی نشت گیری خطوط لوله را بر عهده دارند. نشت گیری خطوط لوله زیر دریایی با استفاده از اتصالات نشت بند انجام می شود که یکی از اعمال تعمیری است که در شرایط سخت و استثنا انجام می شود. موضوع این نوشته نیز در رابطه با نشت گیری خطوط لوله زیر دریا با استفاده از اتصالات نشت بند است. بسیاری از پالایشگاه ها و مجتمع های استخراج مواد نفتی و گازی درون دریا ساخته می شوند. مواد نفتی و گازی استخراج شده از اعماق زمین های زیر دریایی به پالایشگاه های ساحلی انتقال یافته و یا به اماکن خاصی برای مصارف گوناگون منتقل می شوند. خطوط لوله ای که این مواد و ترکیبات را به سمت ساحل منتقل می کنند در زیر سطح آب و در کف دریا قرار دارند. این خطوط در معرض آسیب های متعدد قرار دارند. آسیب هایی که به این خطوط وارد می شود می تواند نشتی سیال درون لوله را به دنبال داشته باشد. بنابراین به منظور جلوگیری از هدر رفت بی اندازه ی سیالات باید سازوکاری وجود داشته باشد تا لوله را بدون توقف در سرویس دهی به سرعت تعمیر کرده و یا مانع از ادامه نشتی شد. این اقدام با استفاده از اتصالات نشت بند خطوط لوله انجام می شود. این اتصالات Leak Repair نامیده می شوند.

اتصالات نشت بند (کلمپ)

اتصالات نشت بند (کلمپ)

اتصالات نشت بند (Leak Repair)

اتصالات نشت بند ساختار ویژه ای برای نصب بر روی خط لوله دارند. این اتصالات نشتی های خفیف و آسیب دیدگی های جزئی خطوط لوله را برطرف می کنند. آسیب به خطوط لوله زیر دریا می تواند به دلیل برخورد اجسام بزرگ به این لوله ها رخ دهد. همچنین عبور متوالی سیال از درون این لوله ها می تواند موجب برهمکنش هایی شود که دیواره ی لوله را دچار خوردگی و پوسیدگی سازد. آب نیز به دلیل دارا بودن املاح و ناخالصی های فراوان می تواند دیواره ی لوله را تحت تأثیر قرار دهد و پوسیدگی تدریجی آن را به دنبال داشته باشد. پس از وارد آمدن انواع آسیب های فوق، مشاهده می شود که خط لوله در برخی مواضع دچار نشتی شده و سیال درون لوله به درون آب دریا نفوذ می کند. در صورتی که این آسیب دیدگی خفیف و نشتی آن جزئی باشد، می توان از اتصالات نشت بند استفاده کرد.

اتصالات نشت بند شامل انواع کلمپ های نشت بند هستند. این اتصالات با ساختاری که دارند، منطقه ی آسیب دیده بر روی خط لوله را به طور کامل پوشش می دهند.

نصب اتصالات نشت بند بر روی خطوط لوله ای که در زیر سطح دریا قرار دارند با استفاده از عملیات جوشکاری میسر نخواهد بود. این اتصالات را بر روی خطوط لوله ی زیر دریا با استفاده از پیچ و مهره نصب می کنند. برای نصب این اتصالات بر روی خطوط لوله از قطعات آب بند استفاده می شود.

کلمپ ها لوله را به صورت کمربندی دربرمی گیرد. منطقه ی آسیب دیده ای از خط لوله را در نظر بگیرید که نشتی سیال از آن در حال رخ دادن است. کلمپ را درست بر روی این منطقه می بندند. قطعات آب بندی که بین کلمپ و خط لوله قرار می گیرند، به صورت رینگی شکل هستند. این قطعات در دو طرف کلمپ قرار می گیرند و اجرای عبور سیال را به محیط بیرونی لوله نمی دهند.

قطعات آب بندی باید به گونه ای انتخاب شوند که کارایی خود را پس از تماس با سیال از دست ندهند. این قطعات باید با دما و ماهیت شیمیایی سیال سازگاری و هم خوانی داشته باشند. در غیر این صورت پس از مدتی مجاورت و تماس با سیال، کارایی این قطعات کاهش می یابد و دوباره نشتی رخ می دهد. قطعات آب بند جنس های مخصوص فلزی یا لاستیکی دارند و در اندازه های گوناگونی تولید می شوند. بنابراین می توان متناسب ترین نوع آن ها را برای عملیات تعمیری با اتصالات نشت بند، انتخاب کرد.

گفتیم که کلمپ های نشت بند خط لوله را به صورت کمربندی دربرمی گیرند. این دربرگیری می تواند به صورت یک تکه و دوتکه باشد. کلمپ های یک تکه به صورت کتابی باز می شوند و تنها در یک قسمت آن ها محلی تعبیه شده که پیچ و مهره ها در آن جا بسته می شوند. کلمپ دو تکه نیز از دو پد تشکیل شده که هر کدام از آن ها نیمی از دیواره ی خط لوله را پوشش می دهند. این کلمپ ها از هر دو طرف با استفاده از پیچ و مهره بسته می شوند.

جنس بدنه ی اتصالات نشت بند (کلمپ ها) را به گونه ای می سازند که هم در برابر سیال داخلی خط لوله و هم در برابر شرایط شیمیایی محیطی (آب دریا) مقاومت داشته باشند و در برابر این شرایط دچار خوردگی نشوند. به طور مثال در صورتی که نشتی بر روی خط لوله دارای جراین گاز ترش رخ دهد، جنس کلمپ باید به گونه ای باشد که مقاومت لازم در برابر گاز اسیدی نیتروژن سولفید را داشته باشد.

مزیت استفاده از اتصالات نشت بند (Clamps)

مزیت استفاده از اتصالات نشت بند در سرعت نشت گیری و تعمیر خط لوله است. در صورتی که بخواهیم قسمت آسیب دیده لوله را از خط جدا کرده و لوله ی جدید را جایگزین آن کنیم به عملیات گسترده ای نیاز داریم. این عملیات زمان بر است و هزینه های گزافی را به دنبال خواهد داشت. در ضمن برای تعویض موضع آسیب دیده نیاز به توقف جریان سیال درون لوله خواهیم داشت که این خود می تواند زیان بار باشد.

با استفاده از اتصالات نشت بند یا کلمپ های نشت گیر می توان عملیات تعمیر خط لوله را بدون توقف در جریان سیال درون لوله و همچنین با صرف هزینه و زمان کم تر به اتمام رساند.

شرکت پیشگام صنعت ابزار مجری عملیات نشت گیری با استفاده از اتصالات نشت بند بر روی تمامی خطوط لوله ( روی سطح زمین یا زیر سطح آب) در سراسر کشور بوده و تاکنون پروژه های بسیاری را با موفقیت به اتمام رسانیده است. 


ارسال دیدگاه