فیس دهی فلنج و تعمیر انواع فلنج ها

فیس دهی فلنج ها به منظور تعمیر فلنج های آسیب دیده انجام می شود. این عملیات را می توان با دستگاه پرتابل انجام داد. این دستگاه در واقع نوعی دستگاه تراش پرتابل (قابل حمل) است. فلنج ها یکی از اجزای جدایی ناپذیر صنایع مرتبط با خطوط لوله هستند. این اجزا با کمک فرایندهای مکانیکی bolting […]

مشاهده مطلب

ماشینکاری در کارگاه هات تپ

ماشینکاری در کنار بسیاری از عملیات دیگر در کارگاه هات تپ بکار گرفته می شود و از آن برای ساخت انواع قطعات و تجهیزات عملیات هات تپ استفاده می شود. هدف عملیات هات تپ، انشعاب گیری گرم از خطوط لوله است. خطوط لوله ای که در بسیاری از صنایع وظیفه ی انتقال سیالات گازی، مایع […]

مشاهده مطلب

اتصالات نشت بند و تعمیر خطوط لوله زیر دریا

اتصالات نشت بند (Leak Repair)، وظیفه ی نشت گیری خطوط لوله را بر عهده دارند. نشت گیری خطوط لوله زیر دریایی با استفاده از اتصالات نشت بند انجام می شود که یکی از اعمال تعمیری است که در شرایط سخت و استثنا انجام می شود. موضوع این نوشته نیز در رابطه با نشت گیری خطوط […]

مشاهده مطلب