انواع آسیب های خط لوله و راه های تعمیر آن ها

آسیب های خط لوله یکی از مشکلات چالش برانگیزی است که همه ساله آمارهای زیادی در رابطه با انواع آن منتشر می شود. خطوط لوله در صنایعی کاربرد دارد که حیطه کاری آن ها با استخراج سیالات و یا ترکیب سیالات با یکدیگر و تولید سیالات جدید است. این سیالات یا به عنوان محصولات به […]

مشاهده مطلب

تعمیر خطوط لوله به روش استاپل

تعمیر خطوط لوله جزئی از الزامات کاری صنایع وابسته به خطوط لوله است. خطوط لوله ی خدمات رسان معمولاً در مسافت های  بسیار طولانی لوله گذاری می شوند تا از منطقه ی استخراج به منطقه ی مورد بهره برداری برسند. ممکن است این خطوط بر روی سطح زمین و یا به صورت حفاری شده و […]

مشاهده مطلب