اسپلیت تی و تست غیر مخرب

یکی از فرایندهای بسیار مهم پس از ساخت اسپلیت تی، انجام تست غیر مخرب بر روی آن می باشد. اسپلیت تی اتصالی است که وظیفه هدایت سیال به خط انشعابی جدید را ایفا می کند. معمولاً خط لوله انشعابی جدید به منظور توسعه طرح یا تعمیر و اصلاح بخشی از فرایندهای جاری مورد بهره برداری […]

مشاهده مطلب

جوشکاری در ساخت اسپلیت تی

استحکام یک اتصال مهم ترین متغیر در حفظ کارکرد آن و یک مجموعه خواهد داشت. بدیهی است که هر اتصال، و اصولا هر قطعه ای اگر توان و مقاومت کافی در برابر فشارهای محیطی را نداشته باشد، نمی توان کارکرد خود را به درستی انجام دهد و از این رو در معرض آسیب قرار خواهد […]

مشاهده مطلب