اسپلیت تی و تست غیر مخرب


تاریخ ارسال : ۹۷/۰۴/۰۲


اسپلیت تی

یکی از فرایندهای بسیار مهم پس از ساخت اسپلیت تی، انجام تست غیر مخرب بر روی آن می باشد. اسپلیت تی اتصالی است که وظیفه هدایت سیال به خط انشعابی جدید را ایفا می کند. معمولاً خط لوله انشعابی جدید به منظور توسعه طرح یا تعمیر و اصلاح بخشی از فرایندهای جاری مورد بهره برداری قرار می گیرد. از این رو می توان پی به اهمیت اسپلیت تی برد، کارکرد نامناسب این قطعه می تواند یک طرح توسعه جدید را تحت الشعاع خود قرار دهد یا یم فرایند تعمیراتی را به چالش بکشاند. از این رو ایمنی و اطمینان قطعه ساخته شده اسپلیت تی در درجه اول اهمیت قرار دارد.

به منظور اطمینان از کیفیت عملکرد اسپلیت تی باید در درجه اول فرایند ساخت را به دقیق ترین شکل ممکن پیش برد و در درجه دوم با انجام تست های غیر مخرب از عملکرد محصول ساخته شده اطمینان حاصل کرد. تست غیر مخرب اصطلاحا به آن دسته آزمون های فنی گفته می شود که موجب آسیب دیدن قطعه نشود و قطعه ساخته شده کارکرد خود را پس از تست همچنان حفظ کرده باشد. در مقابل تست های مخرب تست های برگشت ناپذیری هستند که به قیمت آسیب رساندن به قطعه انجام می شوند.

تست مخرب معمولاً برای تولید انبوه و زمانی استفاده می شود که قرار بر تولید یک محصول مشابه در  مقیاس بالا باشد. اما در زمانی که یک محصول خاص نظیر اسپلیت تی به هدف مشخص یعنی پیشبرد یک عملیات انشعاب گیری ساخته می شود، طبیعتاً انجام تست غیر مخرب روی آن توصیه می شود. تست غیر مخرب اسپلیت تی معمولاً به اهداف زیر انجام می گیرد:

  • بازرسی از مواد و متریال های به کار رفته برای ساخت اسپلیت تی: در تست غیر مخرب مشخص می شود که متریال های به کار رفته برای ساخت کارایی لازم برای ساخت مطمئن قطعه را داشته اند یا نه. معولاً در تست غیر مخرب قطعه به صورت شبیه سازی شده تحت فشار کاری ای قرار می گیرد که در فاز بهره برداری بر او واقع خواهد شد. بنابراین عدم مموفقیت قطعه در بیرون آمدن تست به این معناست که فرایند ساخت به درستی انجام نشده است. یکی از ایرادات می تواند استفاده از متریال های نامناسب باشد. برای مثال در تست قشار غیر مخرب اسپلیت تی اگر از تاحیه قطعه دچار ترک یا آسی شویم متوجه می شویم که جنس لوله به کار رفته مناسب نبوده است.
  • بازرسی از فرایندهای ساخت: در تست غیر مخرب مشخص خواهد شد که آیا فرایند ساخت به درستی انجام شده است یا نه. برای مثال در تست غیر مخرب اسپلیت تی، اگر از نواحی و خطوط جوشکاری دچار نشتی شویم متوجه خواهیم شد که حوشکاری به درستی انجام نگرفته است. حال این شرایط یا می تواند ناشی از دستورالعمل نادرست ساخت اسپلیت تی باشد که از سوی مهندسی ساخت تدوین شده است، و یا از اشتباهات ناشی از خود فرایند جوشکاری. در این خصوص نیز می توان مطالعات لازم را انجام داده و نتایج مورد نظر را دریافت.
اسپلیت تی جوشی برای نصب روی خطوط لوله

اسپلیت تی

  • ارزیابی و تشخیص عیوب: با استفاده از تست غیر مخرب اسپلیت تی می توان تمامی عیوب و ایرادات وارد بر قطعه را شناسایی کرد. حال و در این شرایط یا می توان با استفاده از راهکارهای اصلاحی، ایرادات را رفع کرد و یا این که میزان ایرادات بیشتر از حد عادی بوده و امکان رفع عیب وجود ندارد. در این شرایط باید با شناسایی کلیه عواملی که باعث ساخت یک محصول بی کیفیت شده است، فرایند ساخت را مجددا روی متریال های جدید انجام داده و این بار در نظر داشت که ایرادات پیشین تکرار نشوند.

تست های عیر مخربی که روی اسپلیت تی انجام می شوند شامل دو سری تست ها هستند که به ترتیب به منظورهای زیر و به اهداف زیر انجام می شوند:

  • تست جوش اسپلیت تی با استفاده از روش های متداول تست جوش به منظور ارزیابی صحت فرایند جوشکاری انجام می شود. در این تست خطوط و نواحی جوش تحت ارزیابی قرار می گیرند تا ببینیم خطوط جوش دچار عدم توازن، چاله های جوش و مواردی از این دست نباشند. در تست جوش هیچ آسیبی به خطوط جوش وارد نمی شود و فقط خطوط مورد ارزیابی قرار می گیرند. این ارزیابی از طریق اسپری ها و موادی انجام می شوند که روی خطوط پاشیده می شوند و به این ترتیب صحت فرایند تحت ارزیابی قرار می گیرند، و یا از طریق انعکاس صدا امواج واکنشی را دریافت کرده و نسبت به همگن بودن سطح جوش به انجام می رسد.
  • تست غیر مخرب فشار بر روی اسپلیت تی که به این منظور انجام می شود تا نسبت به تحمل اتصال در مقابل فشار سیال اطمینان حاصل شود. چنان که می دانیم اسپلیت تی در محل نصب روی لوله تحت فشار سیال درون لوله قرار خواهد داشت. این اتصال باید توان و مقاومت کافی در برابر این فشار وارده را داشته باشد. در تستس فشار شرایط به این نحو خواهد بود که پس از ساحت، اسپلیت تی را روی لوله نصب می کنیم و پس از اتمام جوشکاری آن را تحت فشار قرار می دهیم. در این صورت اگر متریال یا خطوط جوش دچار ایراد باشند فرایند تست مخرب ایراد آن را نشان می دهد و به این ترتیب مانع از آن خواهیم شد که پس از بهره برداری دچار ایراد در عملکرد این اتصال خط لوله شویم. اسپلیت تی باید بتواند فشارهای وارده از ناحیه سیال را تحمل کند و تحقق این امر مشروط به انجام تست به دقیق ترین شکل ممکن است. معمولاً فشاری که در تست به اسپلیت تی وارد می شود باید کمی بیشتر از فشاری باشد که قرار است از ناحیه سیال و پس از بهره برداری بر آن وارد آید. این کار برای خصول اطمینان کامل از فرایند به انجام خواهد رسید.
ساخت اسپلیت تی

اسپلیت تی

تست غیر مخرب اسپلیت تی یکی از لوازم بی بدیل برای کسب اطمینان از عملکرد آن است. اصولا بدون انجام این تست ها نباید کیفیت و صحت اتصال مورد تایید قرار بگیرد و وظیفه واحدهای نظارتی و کنترل کیفی است که این تست ها را با دقت تمام انجام دهند. تست غیر مخرب در واقع بخشی از فرایند ساخت و تکمیل نصب اتصال اسپلیت تی روی لوله به شمار می رود و از این رو باید در خصوص آن بیشترین اهتمام را به خرج داد. همان حساسیتی که در فرایند ساخت مورد توجه این قطعه است، در تست های غیر مخرب نیز باید لحاظ شود و قطعه از هر جنبه باید مورد ارزیابی قرار گیرد.


ارسال دیدگاه