هارنس در هات تپ مرتفع

هارنس به مجموعه ای از طناب ها گفته می شود که با نظم و شبکه بندی خاص به هم مرتبط شده اند. کار در ارتفاع یکی از شرایط و استثناهای کاری و عملیاتی است که نیازمند اجرای دستورالعمل های ایمنی خاص است. در صورتی که دستورالعمل های ایمنی در محیط کاری مرتفع پیاده سازی و […]

مشاهده مطلب

کار گرم و مجوز آن

کار گرم مجموعه اعمالی است که در آن شعله، جرقه و حرارت تولید می شود و البته حرارت این شعله ها و جرقه ها تا حدی بالا است که می تواند موجب بروز اشتعال یا انفجار شود. این کار در متن خود دربرگیرنده ی اعمال ایمنی بسیاری است. در این مطلب به تشریح کار گرم […]

مشاهده مطلب

تجهیزات حفاظت فردی PPE در هات تپ

تجهیزات حفاظت فردی PPE در زیر مجموعه ی اصول و دستورالعمل های HSE طبقه بندی می شود. کار در محیط های مختلف و اجرای عملیات در محیط هایی که ممکن است خطرناک و فوق خطرناک باشند نیازمند اجرای اعمال ایمنی هستند تا آسیبی به کارکنان وارد نشود. دستورالعمل های ایمنی کارکنان را ملزم به ممانعت […]

مشاهده مطلب