ارزیابی ریسک در هات تپ

هات تپ یک فرایند ویژه در مجتمع های صنعتی به شمار می رود که دارای فرایندهای انتقال سیال هستند. برخی مجتمع ها یا برخی زیر فرایندهای یک واحد صنعتی مربوطه به انتقال سیال از یک نقطه به نقطه ای دیگر می باشد. حال و در یک مجتمع پالایشگاهی یا نیروگاهی بخش اعظم فرایندها مربوط به […]

مشاهده مطلب

آماده سازی دستگاه هات تپ

دستگاه هات تپ اصلی ترین تجهیز در عملیات انشعاب گرم به شمار می آید و از این رو یکی از فرایندهای مهم در عملیات هات تپ انتخاب و آماده سازی این دستگاه به نحوی است  که کاملاً با شرایط خط لوله و سایر شاخص های فنی هماهنگ باشد. در صورتی که دستگاه هات تپ ضعیف […]

مشاهده مطلب

محدودیت های انجام هات تپ

مجریان هات تپ اگر دارای تبحر و سابقه کافی در زمینه انشعاب گیری از خطوط لوله به روش گرم باشند خود بر این امر واقف خواهند بود که این عملیات تحت هر شرایطی امکان پذیر نیست و بسته به ویژگی های فنی و شرایط کار و موقعیت محل انجام عملیات، ممکن است طرح هات تپ […]

مشاهده مطلب

دستگاه های هات تپ

عملیات هات تپ همچون هر فن آوری دیگر دارای پیچیدگی ها و فرایندهای خاص و مربوط به خویش است. این فن آوری در سال های اخیر دست خوش اصلاحات و تجدید نظرهای متعددی شده است، به نحوی که امروز شرکت های تولید کننده تجهیزات و مجریان و ارائه دهندگان رقابت فشرده ای را جهت ارتقای […]

مشاهده مطلب

ایرادیابی حین عملیات هات تپ

هات تپ گیری یا عملیات انشعاب گیری روی لوله ها و مخاز توسط دستگاه های ویژه تحت عنوان دستگاه های هات تپ از جمله فرایندهای پیچیده و دارای ویژگی های فنی و تخصصی در ارائه سرویس های آن دسته از واحدهای صنعتی است که عموماً با حوزه نفت و گاز  سر و کار دارند. این […]

مشاهده مطلب