روشهای ساخت اسپلیت تی

با توجه به این که اتصال اسپلیت تی معمولاً از طریق روش جوشکاری ساخته می شود غالباً تصور می شود که ساخت اسپلیت تی تنها از طریق مکانیسم جوشکاری امکان پذیر است. دلیل این تصور موارد کاربرد محدود این اتصال است. معمولاً مجتمع های صنعتی به دلیل استفاده محدود از اسپلیت تی تنها با فرایند […]

مشاهده مطلب

ساخت اسپلیت تی

ساخت اسپلیت تی باید بر اساس استانداردهای  بین الملی  جوشکاری و نصب اتصالات روی خطوط لوله  انجام شود.  استانداردهای مذکور حدود و الزامات فرایند ساخت و نصب اسپلیت تی روی لوله را مشخص می کنند. آزادی عمل  و ابتکار در طراحی و ساخت اسپلیت تی از جمله نکاتی است که می تواند به بهبود عملکرد […]

مشاهده مطلب

اسپلیت تی بر حسب سایز

اسپلیت تی به عنوان یک اتصال دائمی روی خطوط لوله به لحاظ سایز و ابیعاد در مقایسه با سایز لوله اصلی دارای انواعی است. پیش از اشاره به این تقسیم بندی لازم به ذکر است که اتصال اسپلیت تی محدوده و دامنه مشخص ساخت و نصب دارد و نمی توان به همین راحتی و برای […]

مشاهده مطلب

سدل نیپل و موارد کاربرد

سدل نیپل از دیگر اتصالات در کنار اسپلیت تی و ولدولت است که برای انشعاب گیری در خطوط لوله موارد استفاده بسیار بالایی دارد. گرچه معمولاً برای انشعاب گیری از اتصال اسپلیت تی استفاده می شود اما این به معنا نیست که تنها اتصال قابل توجیه در هر شرایطی برای انشعاب گیری اسپلیت تی می […]

مشاهده مطلب