اسپلیت تی بر حسب سایز


تاریخ ارسال : ۹۶/۰۷/۲۰


اسپلیت تی جوشی برای نصب روی خطوط لوله

اسپلیت تی به عنوان یک اتصال دائمی روی خطوط لوله به لحاظ سایز و ابیعاد در مقایسه با سایز لوله اصلی دارای انواعی است. پیش از اشاره به این تقسیم بندی لازم به ذکر است که اتصال اسپلیت تی محدوده و دامنه مشخص ساخت و نصب دارد و نمی توان به همین راحتی و برای هر سایزی از خطوط لوله اتصال اسپلیت تی هم سایز با آن را ساخت. در برخی مواقع با وجودی که سایر اتصالات استحکام کمتری دارند اما در شرایط خاص مفید به فایده تر هستند. برای مثال زمانی که سایز انشعاب گیری ۱ اینچ یا مقادیری به این حدود باشد انشعاب گیری از طریق اتصال اسپلیت تی فاقد معنا خوهاد بود، چرا که ولدولت می تواند به مراتب راحت تر ابزار انشعاب گیری و ورودی خط جدید باشد.

حتی توصیه می شود که تا سایز ۶ اینچ هم اگر شرایط کاری اجازه می دهد از اتصال اسپلیت تی استفاده نشود و از سدل نیپل به جای آن بهره برده شود.

ماجرا در خصوص انشعاب هایی که از خطوط لوله بزرگ یا مخازن گرفته می شود نیز به همین نحو است. غالباً تصور می شود که اسپلیت تی در هر شرایطی بهترین و مستحکم ترین اتصال برای انشعاب گیری محسوب می شود ولی ضرورتاً این گونه نخواد بود. برای مثال برای لوله ای به سایز ۷۲ اینچ ساخت و نصب اتصال اسپلیت تی چندان توجیه فنی نخواهد داشت. اسپلیت تی یک اتصال تمام محیطی است و دور تا دور لوله را پوشش می دهد. بنابراین می بایست یک خط سراسری جوش روی لوله به قطر ۷۲ اینچ زده شود که به هیچ عنوان قابل توجیه نیست. این سیستم جوشکاری نه تنها ضریب خطای نیروی انسانی و جوشکار فرایند را بالا می برد بلکه خط جوش مذکور می تواند خود نیز درصد آسیب بیشتری داشته باشد. در این شرایط بدون شک استفاده از سدل نیپل بهتر خواهد بود، حتی اگر نسبت سایز انشعاب به سایز لوله اصلی نیز بالا باشد. در هر صورت می بایست محاسبات و برآوردهای دقیق در خصوص انتخاب نوع اتصال بر حسب سایز لوله اصلی و سایز انشعاب صورت گیرد تا بهترین فیتینگ روی لوله قرار داده شود.

انواع اسپلیت تی

چنان که اشاره شد دو نوع اسپلیت تی بر جسب سایز انشعب به سایز لوله اصلی موجود می باشد:

اسپلیت تی ردیوس برنچ یا اتصالی که سایز انشعاب در آن کمتر از سایز لوله اصلی می باشد. برای مثال زمانی که تصمیم بر این باشد که روی یک لوله ۲۴ اینچی انشعابی ۱۲ اینچی ایجاد شود باید اتصال اسپلیت تی ردیوس برنچ با سایز نیپل ۱۲ اینچ ساخته شود. برای ساخت این اتصال سایز لوله هایی که رای آماده سازی پدها به کار می رود هم سایز لوله اصلی خواهد بود و سایز لوله ای که برای ساخت نیپل اتصال ساخته آماده می شود هم سایز انشعاب ما خواهد بود. طبیعتاً فلنج نیز که روی نیپل جوشکای خواهد شد هم سیاز قطر نیپل یا همان قطر انشعاب خواهد بود. از آن جا که معمولاً انشعاب ها کوچک تر بوده و ابعادی کمتر از ابعاد لوله اصلی دارند اتصالات اسپلیت تی با سایز انشعاب کمتر یا همان ردیوس برنچ دامنه استفاده بالاتری دارند. فرایند ساخت این فیتینگ نیز ساده تر خواهد بود.

اسپلیت تی ردیوس برنچ

اسپلیت تی ۳۲X16 که در پروژه انشعاب گیری OIEC استفاده شد.

اما نوع دیگر فیتینگ های اسپلیت تی اتصالات  فول برنچ یا اتصالاتی است که سایز انشعاب در آن ها با سایز لوله اصلی برابر است. برای نمونه وقتی قرار بر آن است که روی خط لوله ۲۴ اینچی انشعاب ۲۴ اینچی ساخته و نصب شود از اتصال فول برنچ استفاده می شود. این نوع اتصالات باید ضریب استحکام بالاتری داشته باشند چرا که ورودی انشعاب جدید نیز فشاری به همان میزان خط لوله را تحمل خواهد کرد. بنابراین نه تنها   از حیث مکان یابی نیپل اتصال روی پد بالایی اسپلیت تی، بلکه همچنین از نقطه نظر فرایند جوشکاری و حساسیت های بالاتری که می بایست در خصوص جوشکاری در این اتصال به خرج داد، می توان نتیجه گرفت که ساخت فیتینگ های فول برنچ دارای دشواری های بیشتری است. برای ساخت اسپلیت تی فول برنچ یک سایز لوله کفایت می کند. با استفاده از لوله به سایز لوله خط اصلی دو جانب پد اسپلیت تی ساخته می شود و سپس با لوله ای به همان ابعاد یک نیپل با ارتفاع مورد نظر نیز ساخته شده و روی پد نصب و جوشکاری می شود. بدیهی است که فلنجی نیز که به کار می رود هم سایز با لوله اصلی خواهد بود. در خصوص جوشکاری فلنج روی نیپل نیز باید دقت و حساسیت بیشتری به خرج داد چون فشار بالاتری را تحمل خواهد کرد.

اسپلیت تی فول برنچ

اسپلیت تی ۳۲×۳۲ که در پروژه انشعاب گیری IPMI مورد استفاده قرار گرفت.

شرکت پیشگام صنعت ابزار  سازنده اسپلیت تی دارای تجربه ساخت و بهره گیری از هر دو نوع اتصال اسپلیت تی در ابعاد مختلف است. این شرکت برای انجام عملیات های انشعاب خطو لوله خود از اتصالاتی ستفاده می کند که خود ساخته است. تمامی محصولات این شرکت اگنون که سال ها از عملکردشان می گذرد کارکرد خود را همچون سابق و با بهترین کیفیت حفظ کرده اند. در صورت رعیت اصول ساخت اتصال، این امر طبیعی و بدیهی خواهد بود.

اسپلیت تی– ساخت اسپلیت تی– Split Tee


ارسال دیدگاه