اسپلیت تی و محدودیت های جوشکاری


تاریخ ارسال : ۹۶/۰۶/۲۶


ساخت اسپلیت تی

اتصال اسپلیت تی و سایر اتصالات خطوط لوله نظیر سدل نیپل برای نصب روی خطوط لوله محدودیت ها و قواعدی را دارند. بسیاری از فعالان حوزه صنعت نسبت به این محدودیت ها اهمال می کنند، حال آن که جوشکاری اسپلیت تی و سایر اتصالات روی لوله بدون در نظر گرفتن این قواعد می تواند بسیار خطرناک باشد. خطر از این جانب خواهد بود که سیال درون لوله یا مخزن دارای موادی است که در برابر حرارت ناشی از ناحیه جوش می تواند مستعد خطراتی باشد. از این رو می بایست نسبت به آن حساس بود. جوشکاری اسپلیت تی روی خطوط لوله فاقد سیال این گونه الزامات را با خود به همراه ندارد البته مشروط به این که رسوبات و باقی مانده سیال درون آن به صورت گاز منتشر نباشد. در صورت وجود این رسوبات جوشکاری اسپلیت تی یا سدل نیپل و ولدولت یا هر اتصال دیگر باید با تدابیر ویژه مهندسی انجام شود.

اما در خصوص جوشکاری اسپلیت تی روی خطوط لوله حاوی سیال متغیرهای عدیده ای دخیل هستند که می توانند به فرایند آسیب وارد کنند. یکی از مهم ترین این عوامل سرعت سیال درون لوله است. طبیعی است که برای سیالات مختلف محدوه و بازه مشخص جوشکاری گرم روی لوله وجود دارد. در صورتی که جریان سیال کمتر یا بیشتر از این دامنه مجاز باشد جوشکاری سدل نیپل و سایر اتصالات روی آن به مطالعات و پیش بینی های مهندسی بستگی خواهد داشت. اهمیت جریان سیال از این رو است که بر اساس استانداردهای بین المللی، جریان سیال اصلی ترین فاکتور در رفع حرارت ایجاد ده از ناحیه جوشکاری می باشد. در واقع خطوط جوش حرارتی ایجاد می کنند که در صورت مجاورت در محیط های قابل احتراق می توانند مستعد ایجاد اشتعال و انفجار باشند. در این شرایط از قابلیت سیال برای رفع حرارت جوشکاری اسپلیت تی بهره گرفته می شود.

جوشکاری سدل نیپل برای رفع نشتی

سدل نیپل

البته نوع سیال نیز در این خصوص واجد اهمیت بالایی است. سیالاتی نظیر گاز هر چه درجه فشار بالاتری باشند برای انجام جوشکاری بهتر و مفیدتر است. بنابراین در خصوص سیالات گاز هر چه فشار بالاتر باشد روند جوشکاری اسپلیت تی و سدل نیپل روی لوله مطمئن تر و آسان تر خواهد شد. گاز بنا به ماهیت خود توان ایجاد ترک هیدروژنی را ندارد و از همین حیث نسبت به سایر سیالات دارای مزیت نسبی است اما سایر سالات علی الخصوص آب فاقد این ویژگی هستند. در صورتی که سیال از نوع آب باشد حد اکثری از فشار سیال  برای جوشکاری اسپلیت تی مجاز خواهد بود چرا که در فشار بالاتر ترک هیدروژنی به بار خواهد آمد. سیال گاز خصلت فرایت و سیالیت بالاتری دارد و در هات تپ لوله گاز نیز با این مسئله مواجهیم. در هات تپ لوله گاز البته این نکته به عنوان متغیری عمل می کند که فرایند را دشوارتر می سازد چون احتمال نشتی سیال گاز حین هات تپ نسبت به مایعات و آب بیشتر است. اما برای جوشکاری اسپلیت تی گاز دارای این مزیت می باشد.

بازرسی دمای جوش خط جوشکاری حین نصب سدل نیپل

بازرسی سدل نیپل

شرکت پیشگام صنعت ابزار در یکی از پروژه های اخیر خود که به رفع نشتی خطوط لوله آب شرکت آب و فاضلاب مربوط می بود، با استفاده از اتصال سدل نیپل و جوشکاری آن روی لوله توانست نشتی موجود را رفع کند. در واقع اتصال سدل نیپل این جا حکم یک اتصال نشتی بند دائم را داشت که با نصب و جوشکاری روی لوله روند نشتی را متوقف ساخت. مهم ترین آیتم در این عملیات، چنان که آشکار است، کیفیت جوشکاری سدل نیپل روی لوله بود. بدیهی است که هر چه این کیفیت بالاتر می بود، عملکرد سدل نیپل در نشتی گیری ناحیه آسیب دیده بهتر می بود. از این رو و به منظور افزایش کیفیت، جریان سیال به صورت کنترل و مدیریت شده به حد مجاز خود کاهش یافت تا جوشکاری سدل نیپل روی آن امکان گذیر شود. سپس و در حین جوشکاری با استفاده از ترمومتر دمای رد شدن خطوط جوش به صورت مستمر بازرسی می شد تا نسبت به صحت روند جوشکاری اطمینان حاصل شود. کل فرایند با استفاده از این حربه به انجام رسید و در نهایت نشتی ناشی از ناحیه آسیب دیده با استفاده از اتصال دائمی سدل نیپل به طور کامل رفع گردید. این عملیات با حضور بازرسین کارفرما و بدون کوچک ترین ایراد به پایان رسید. در نهایت نیز هم تست نشتی لوله انجام شد و هم تست جوش به روش PT صورت گرفت که موفقیت آمیز بود.

سدل نیپل نصب شده بری رفع نشتی به همراه تست جوش موفق PT

نصب سدل نیپل

از نکات حائز اهمیت در این پروژه طرح مبتکرانه شرکت پیشگام صنعت ابزار برای نشتی بندی با استفاده از یک اتصال سدل نیپل بود. این عملیات در حالی انجام گرفت که خط حاوی جریان سیال بود و فقط به منظور اطمینان از کیفیت جوشکاری مقداری از فشار آن به صورت موقتی کاسته شد. در نهایت بدون نیاز به وقفه در جریان آب و قطع آن، و با کمترین هزینه ممکن، عملیات با موفقیت به اتمام رسید.

اسپلیت تی– جوشکاری اسپلیت تی- اتصال اسپلیت تی- ساخت اسپلیت تی– split tee


ارسال دیدگاه