انسداد خط لوله و فیلم


تاریخ ارسال : ۹۷/۰۵/۰۲


انسداد خط لوله با دستگاه استاپل

انسداد خط لوله یا استاپل یکی از عملیات های پیچیده ای است که روی خطوط لوله انجام می پذیرد. انسداد خط لوله یا استاپل را می توان فرایندی برشمرد که بر اساس آن لوله بنا به نیاز کارفرمای پروژه از مسیر جریان مسدود شده و جریان سیال از درون آن قطع می گردد. این کار زمانی انجام خواهد شد که بنا به دلایلی نیاز به این داریم که خط لوله یا بخشی از آن را از سرویس خارج کنیم. هدف از خارج کردن بخشی از خط لوله از سرویس فرایندهای جاری می تواند متفاوت باشد، اما نکته مهم و اساسی در انسداد خط لوله این است که فرایند بدون نیاز به خاموش کردن مجموعه فعالیت های یک مجتمع انجام می پذیرد.

در گذشته رسم بر آن بود که برای انسداد خط لوله، آن خط و مجموعه خطوط لوله و تحهیزاتی که به نحوی در انتقال سیال و تعذیه آن نقش داشتند خاموش شده و از فعالیت باز می ایستادند تا زمینه برای انسداد لوله فراهم شود. در این ساز و کار ابتدا خط از سرویس خارج می شد و سپس تخلیه خطوط لوله از سیال انجام می گرفت تا بتوان بخش مورد نظر از لوله را برید و مسدود کرد. اما در حال حاضر شرایط متفاوت شده است و می توان با استفاده از روش استاپل فرایند انسداد خط لوله را بدون نیاز به قطعی جریان سیال به انجام رساند.

بزرگ ترین مزیت انسداد خط لوله به روش استاپل در همین نکته است که دیگر نیازی به قطعی جریان نخواهد بود. در فیلم زیر مراحل انجام عملیات انسداد خط لوله به روش استاپل رویت می شود. مهم ترین ابزار در انسداد لوله پلاگ مسدود کننده آن می باشد. این ابزار درون خط لوله قرار می گیرد و با انسداد آن، مانع جریان سیال از نقطه ای می شود که ما مد نظرمان است. پلاگ مسدود کننده جریان سیال می تواند بر حسب مشخصات فنی پروژه ها از انواع مختلف باشد. در این فیلم از توپی انسداد جریان سیال خط لوله به عنوان پلاگ استفاده شده است.

چنان که از تصاویر پیداست، برای انسداد لوله پیشاپیش یک عملیات انشعاب انجام شده است و یک اتصال سه شاخه و یک ولو نیز روی آن نصب گردیده است. حال و در مرحله مسدودسازی خط،  پلاگ توپی انسداد جریان از طریق دستگاه استاپل درون لوله حاوی سیال قرار می گیرد. از آن جا که پلاگ های توپی انسداد جریان باید هستند، از طریق پاوریونیت پنوماتیکی به درون آن باد تزریق می شود و پلاگ توپی حجم می گیرد. این کار تا زمانی انجام خواهد شد که پلاگ مسدود کننده جریان سرتاسر فضای داخلی لوله را پوشش می دهد، به نحوی که هیچ منفذی برای جریان سیال به بخش مسدود شده وجود نداشته باشد. به این ترتیب عملیات انسداد خط لوله انجام شده است و کارفرمای طرح می تواند هر گونه اقدام اصلاحی یا تعمیراتی لازم روی بخش مسدود شده از خط لوله را انجام دهد.

دستگاه استاپل ابزاری است که انسداد خط لوله بدون قطعی جریان سیال از طریق آن انجام می شود. این دستگاه دارای یک شفت بلند است که پلاگ مسدود کننده در انتهای آن بسته می شود. از طریق شفت پیشروی و عقب گرد پلاگ درون لوله انجام می شود و عملیات های مورد نظر با کنترل و مدیریت پیمانکار پروژه انسداد لوله به انجام می رسد. دستگاه استاپل روی ولو بسته شده و سپس پیشروی شفت جهت درون بردن پلاگ به لوله انجام می پذیرد. با استقرار پلاگ توپی انسداد جریان در محل، پیشروی به اتمام می رسد و دستگاه استاپل تا انتهای فرایند مسدودسازی در همان محل باقی می ماند. پس از انجام عملیات ها و فرایندهای مورد نظر روی بخش مسدود شده لوله، عقب نشینی شفت به انجام رسیده پلاگ از محل درون لوله خارج می شود و خط به حالت عادی سابق خود باز می گردد.

عملیات استاپل یا انسداد خط لوله حاوی سیال معمولا به یکی از اهداف زیر انجام می پذیرد:

  • زمانی که بخشی از خط لوله دچار عیب و ایراد شده است و نیاز به این داریم که روی آن بخش عملیات تعمیراتی انجام دهیم. برای مثال به علت اصابت یک شی به لوله، دچار شکستگی یا سوراخ شدگی شده و از محل آن سیال در حال برون رفت است. در این شرایط بخش آسیب دیده لوله را به صورت موقتی مسدود می کنیم و با انجام عملیات های تعمیراتی، آن را مجددا راه اندازی می کنیم. انسداد خط لوله به روش استاپل بهترین راهکار برای جداسازی بخش آسیب دیده لوله و تعمیر آن است.
  • زمانی که می خواهیم روی بخشی از لوله تجهیزات و ابزارهای کنترلی نصب کنیم و نمی خواهیم که خط لوله را خاموش کنیم می توانیم از انسداد لوله به روش استاپل استفاده کنیم. در این شرایط در دو طرف آن نقطه که می خواهیم تحیهزات مورد نظر را نصب کنیم عملیات انسداد لوله و نصب خط فرعی جریان سیال را انجام داده و به این ترتیب ضمن حفظ جریان سیال، انسداد لوله را نیز به انجام رسانده، و در بخش مسدود شده قطعات مورد نظر خودمان را نصب می کنیم.
  • زمانی که به هر دلیلی در پی آنیم جریان سیال از یک نقطه از خط را قطع کنیم نیز انسداد خط لوله به روش استاپل بهترین راهکار محسوب می شود.

فیلم مذکور انسداد لوله از طریق پلاگ های توپی را نشان می دهد که با استفاده از محرک های پنوماتیکی پر شده و عملیات مسدودسازی را انجام می دهند. انوع دیگر پلاگ ها نیز برای انسداد لوله موجودند که به روش های مکانیکی فضای درون لوله را اشغال کرده و عملیات مسدودسازی خط را انجام می دهند.


ارسال دیدگاه