تجهیزات حفاظت فردی PPE در هات تپ


تاریخ ارسال : ۹۸/۰۹/۲۱تجهیزات حفاظت فردی PPE در زیر مجموعه ی اصول و دستورالعمل های HSE طبقه بندی می شود. کار در محیط های مختلف و اجرای عملیات در محیط هایی که ممکن است خطرناک و فوق خطرناک باشند نیازمند اجرای اعمال ایمنی هستند تا آسیبی به کارکنان وارد نشود. دستورالعمل های ایمنی کارکنان را ملزم به ممانعت یا رفع آسیب های محیط کار می کند.

تجهیزات حفاظت فردی

تجهیزات حفاظت فردی

هات تپ نیز عملیاتی است که در مناطق فوق ریسک انجام می شود. این عملیات پیش از آغاز تا تا پایان نیازمند اجرای دستورالعمل های ایمنی بر طبق HSE است. برای اجرای یکی از بندهای اصول HSE لازم است تا وسایل و تجهیزات حفاظت فردی را منطبق با میزان خطر در عملیات فراهم کنیم.

خطر به شرایط یا اعمال ناایمنی اطلاق می شود که توسط فرد، افراد یا ترکیبی از شرایط ایجاد شده و محیط ناامنی را به وجود می آورد و می تواند موجب آسیب، انواع جراحت، خسارات مالی و حتی مرگ نیز شود.

تجهیزات حفاظت فردی پوشش های متنوع و ادواتی هستند که کارگران در حین عملیات و کار از آن ها استفاده می کنند تا در برابر آسیب ها بیمه شوند.

طبقه بندی تجهیزات حفاظت فردی

تجهیزات حفاظت فردی را در بهترین و جامع ترین حالت براساس اعضای بدن انسان طبقه بندی می کنند. این طبقه بندی براساس میزان اهمیت و آسیب پذیری عضو در بدن انجام می شود و به صورت زیر خواهد بود:

الف) حفاظت چشم

ب) حفاظت شنوایی

ج) حفاظت دست

د) حفاظت پا

ه) حفاظت سر

و) حفاظت از سقوط

ز)  حفاظت از پوست

ط) سایر تجهیزات حفاظت فردی

کرفرما و کارگر، هر دو در پیاده سازی اصول PPE مسئول هستند. در زمینه ی این مسئولیت ها کارفرما باید:

خطرات محیطی را ارزیابی کرده و نتایج این ارزیابی را به صورت مستند حاصل کند. تجهیزات حفاظت فردی را براساس شرایط کاری و متناسب برای کارگران شناسایی کرده و سپس آن ها را تأمین کند. همچنین آموزش هایی را در رابطه با چگونگی استفاده از این تجهیزات برای کارگران ترتیب دهد. پس از این ها باید فرایندی را در نظر بگیرد و با آن کارگران را ملزم به استفاده از این تجهیزات کند. این تجهیزات باید در محل مناسب نگهداری شوند و در صورت صدمه و آسیب باید تعمیر شده یا جایگزین شوند. اطمینان از اینکه کارکنان از این وسایل استفاده می کنند نیز جزئی از وظایف کارفرما می باشد. در ضمن اثربخشی PPE باید مرتب بازنگری و به روزرسانی شود.

و اما مسئولیتی که کارگر در استفاده از تجهیزات حفاظت فردی دارد این است که از این وسایل به درستی و به جا استفاده کند و از آن ها به خوبی نگهداری کند. هم چنین باید در تمامی جلسات تدارک دیده شده برای آموزش نحوه ی استفاده از این تجهیزات شرکت کند. در ضمن کارگر باید به محض مشاهده ی هرگونه خرابی یا آسیب در تجهیزات حفاظت فردی، این مسئله را به سرپرست و یا مسئول امور HSE اطلاع دهد.

انواع تجهیزات حفاظت فردی

  • حفاظت از سر: استفاده از انواع کلاه ایمنی به منظور جلوگیری از اصابت اشیائ خارجی به سر.
  • حفاظت از چشم و صورت: استفاده از انواع عینک ها، گاگل ها، شیلد های آفتابگیر و … . همچنین می بایست عوامل آسیب رسان به چشم را در این منظر مشخص کرد.
  • حفاظت از دست و بازو: استفاده از دستکش ها و انواع کرم ها.
  • حفاظت پا و ساق: ، استفاده از پوتین ها و کفش های ایمنی.
  • حفاظت از بدنه و بالاتنه: استفاده از لباس های کار منطبق با نوع کار یا عملیات.
  • حفاظت از گوش و سیستم شنوایی: استفاده از گوشی ها و صداگیرهای ایرماف یا ایرپلاگ
  • حفاظت از سیستم تنفسی: استفاده از رسپیراتور. رسپیراتور وسیله ای که می تواند سدی در برابر بینی و دهان در محیط با اتمسفر خطرناک.
  • حفاظت از سقوط: استفاده از تجهیزات حفاظت فردی در مواقعی که کار در ارتفاع انجام می شود. این تجهیزات شامل سیستم حفظ موقعیت، نرده حفاظتی، توری ایمنی و طناب های هشدار هستند.
  • حفاظت در برابر لغزش: در محیط هایی که روغن ها یا مواد دیگر بر روی زمین یا محل های تردد موجب لغزش می شوند.
  • حفاظت در جوشکاری: استفاده از تجهیزاتی مثل دستکش، ماسک و کلاه.

 

تمامی تجهیزات حفاظت فردی ذکر شده در محل کارگاه یا در فاز عملیاتی هات تپ مستقر هستند و کارکنان نیز ملزم به استفاده از این تجهیزات در حین کار خواهند بود.


ارسال دیدگاه