انواع اسپلیت تی


تاریخ ارسال : ۹۶/۰۶/۱۹


اسپلیت تی

اسپلیت تی بر اساس نوع کاربرد فرایند طراحی و ساخت متفاوتی خواهد داشت. معمولاً شاکله اتصالات اسپلیت تی در حالت کلی مشابه یکدیگر می باشد اما بسته به نوع کاربرد ممکن است تفاوت هایی میان انواع اسپلیت تی ها وجود داشته باشد. این تفاوت ها را می توان بر حب شاخص ها و معیارهای زیر تنظیم کرد:

  • مشخصات فنی خط
  • شرایط کاری خط لوله
  • سیال درون لوله
  • جنس لوله

بر حسب معیارهای فوق می توان انواع اسپلیت تی با کارکردها و ضرب مقاومت های متنوع را ساخت. اسپلیت تی یک اتصال دو طرفه است که از دو سمت به لوله جاگذاری شده و به همدیگر متصل می شود. از این رو نصب split tee روی خطوط لوله فرایندی است که در همه موارد مشابه هم می باشد. اما در خصوص طراحی این اتصال می بایست فاکتورهای عدیده های را مد نظر قرار داد. غالباً فرض بر آن است که هر چه اسپلیت تی محکم تر و ضریب استحکام بیشتری داشته باشد برای خط لوله و حفاظت از انشعاب جدید بهتر است، در حالی که اصلاً به این گونه نیست. اتصال split tee روی لوله سوار می شود و وزن خود را بر آن تحمیل می کند. از این رو لوله برای سال های طولانی در معرض نیرویی خواهد بود که از جانب اسپلیت تی بر آن وارد می شود. در صورتی که این نیرو بیش از ضریب تحمل لوله باشد طبیعی است که پس از مدتی با انحنای لوله و کج شدن آن رو د رو خواهیم بود. این امر خود split tee را نیز دفرمه می کند و می تواند ولو و سایر اتصالات نظیر انشعاب جدید را نیز تحت تأثیر خود قرار دهد. از این رو به هیچ وجه نباید به بهانه افزایش ضریب مقاومت اسپلیت تی، از متریال های سنگین وزن و غیر قابل تحمل برای لوله استفاده کرد. البته یکی از راه حل های مناسب برای کاهش فشاری که از جانب اسپلیت تی روی لوله وارد می شود استفاده از ساپورت ها و نگهدارنده های بتنی زیر split tee خواهد بود. از طریق این ساپورت ها کمترین فشار بر روی لوله وارد می شود اما نکته مهم این است که ساپورت های مذکور فقط برای خطوط لوله ای قابل استفاده است که ارتفاع چندان بالایی نداشته و همچنین راستای عمودی نیز ندارند.

اسپلیت تی جوشی برای نصب روی خطوط لوله

اسپلیت تی

آن چه صحت عملکرد یک اتصال برای خط لوله را تعیین می کند ویژگی های خود خط لوله است. طبیعی است که لوله و سایز آن، انشعاب مورد نظر، سیال و این دست عوامل بستری هستند که اتصال روی آن ها می نشیند و بنابراین در درجه اول می بایست خودد را با استلزامات لوله تطبیق دهد تا روی آن بهترین عملکرد ممکن را داشته باشد. حال ممکن است بخواهیم بر اساس طرح های اسپلیت تی موجود بهینه شرایط را فراهم کنیم و همچنین ممکن است که بتوانیم با طراحی های جدید اتصالاتی جدید را جایگزین کنیم. یکی از قدم هایی که به ارتقای تکنولوژی ساخت این محصول گذاشته شده است ساخت اتصال های اکسترود است.

یکی از بهترین راه حل ها برای این که ان اتصال سه راهی مقاومت کافی داشته باشد و وزن زیادی نیز نداشته باشد طراحی و ساخت اسپلیت تی اکسترود است. در اسپلیت تی اکسترود بخشی از فرایندهای جوشکاری موجود در ساخت اسپلیت تی جوشی حذف می شود و به این ترتیب split tee اتصالات جوشکاری شده به هم دیگر کمتری خواهد داشت. چنان که می دانیم هر اسپلیت تی حداقل دارای ۴ قطعه است که روی هم به هم جوشکاری می شوند، دو پد، یک نیپل و یک فلنج. در اتصالات سه راهی جوشی تمامی این قطعات از طریق جوشکاری به هم متصل می شوند حال آن که در اسپلیت تی اکسترود خط اتصال جوشی پدها به نیپل حذف می شود و اتصال در این ناحیه یک تکه خواهد بود. چنان که می دانیم بار اصلی و بیشترین فشاری که بر این اتصال نیز وارد می شود در همین محل نقاطع پد با نیپل خواهد بود و وقتی این محل یک تکه باشد طبیعی است که اسپلیت تی استحکام بالاتری خواهد داشت.

با استفاده از این نوع سه راهی های اتصالی خطوط لوله  می توان بر بسیاری از محدودیت ها در عملیات انشعاب گیری فائق آمد. اولاً این که در مواقعی می بینیم بر اساس مطالعات مهندسی فرایند انشعاب گرم هات تپ امکان پذیذ است اما به لحاظ برخی فاکتورهای ایمنی نظیر فشار بالای خط، فرسودگی خطوط لوله و عواملی از این دست ممکن است نسبت به صحت و کیفیت اجرای عملیات تردید حاصل شود. این درشرایطی است که split tee جوشی به کار برده می شود و نسبت به خطر بروز نشتی و فوران سیال تردید وجود دارد. به علاوه ممکن است برخی مواقع برای افزایش ضریب ایمنی اتصال، به جای split tee از فول سدل استفاده شود، یعنی از صفحات تقویتی برای افزایش استحکام و مقاومت اسپلیت تی استفاده شود. در این شرایط نیز می توان به جای بار کردن وزن و فرایندهای اجرایی طراحی و ساخت، از اتصال split tee اکسترود استفاده کرد و به این ترتیب از زمان و فشار کار کاست.

ساخت اسپلیت تی بر اساس استانداردهای ساخت و جوشکاری

اسپلیت تی

اتصالات خطوط لوله نقش زیادی در تعیین خط مشی فنی و اجرایی و فرایندهای جاری مجتمع های صنعتی ایفا می کنند. از این رو بهتر آن است که تا جای ممکن بهترین و باکیفیت ترین اتصالات چه از نظر فرایند طراحی، چه از لحاظ تکنولوژی ساخت و چه از جنبه استفاده از ابزار و متریال ها استفاده شود.


ارسال دیدگاه