اتصال اسپلیت تی و ولو


تاریخ ارسال : ۹۷/۰۱/۱۶


اسپلیت تی و ولو

در خصوص نحوه اتصال اسپلیت تی به لوله، چنان که در نوشتارهای پیشین اشاره رفت، اغلب اتصالات اسپلیت تی روی لوله از طریق جوشکاری انجام می شوند. به عبارتی اتصال از دو جانب روی لوله فیت می شود و سپس جوشکاری دو لبه فیت شده روی هم انجام می گیرد. البته اشاره گردیده است که در برخی موارد و زمانی که امکان جوشکاری روی لوله وجود ندارد از اتصالات اسپلیت تی مکانیکی بهره برده شده و اتصال از طریق پیچ و مهره روی لوله نصب می شود.

حال و در خصوص نحوه اتصال ولو روی اسپلیت تی می توان همین شرایط را مورد ارزیابی قرار داد. اسپلیت تی و ولو معمولاً جزو اتصالات دائم خطوط لوله محسوب می شوند که به عنوان اجزاء ثابت و تغییرناپذیر خطوط انشعابی روی خطوط لوله اصلی قرار می گیرند. برای ایجاد انشعابات روی خطوط لوله موجود می بایست کانال ورودی انشعاب جدید به نحوی تنظیم شود که ضمن آب بندی کامل، امکان تنظیم فشار و قطع و وصل جریان بر حسب نیازهای واحد صنعتی در آن وجود داشته باشد. به این منظور وجود ولو جزوی ضروری محسوب می شود تا با استفاده از آن ضمن کنترل جریان سیال، به دلخواه و در موارد نیاز فشار خط انشعابی را تنظیم و کم و زیاد کرد. اما برای قرارگیری ولو روی خط لوله معمولاً نیاز به یک اتصال خواهد بود که ولو را به لوله مرتبط کند. این اتصال اغلب از نوع اسپلیت تی خواهد بود، گرچه در مواردی بر حسب محاسبات و در نظر گرفتن تمامی متغیرها، می توان از سدل نیپل یا ولدولت استفاده کرد.

اسپلیت تی

اسپلیت تی

البته لازم به ذکر است که ولوهای جوشی که به صورت مستقیم نیز به لوله جوشکاری می شوند موجود بوده و می توان از آن ها برای انشعاب گیری استقاده کرد، بدون این که نیازی به یک اتصال واسطه وجود داشته باشد، اما باید برای استفاده از آن ها تمامی شرایط، متغیرها و مشخصات فنی سیال و خط را در نظر گرفت تا بتوان در خصوص امکان استفاده از آن ها توجیه فنی کامل و جامع آورد. در صورتی که شرایط فنی فراهم بود می توان بدون نیاز به اسپلیت تی این دست ولوهای جوشی را مستقیماً به خطوط لوله جوشکاری کرده و به این ترتیب خط انشعابی جدید مستقیماً از مجرای ولو آغاز خواهد شد. اما در اغلب موارد استفاده از این اتصال واسطه توجیه پذیرتر و مطمئن تر می باشد. از این رو ابتدا یک اتصال اسپلیت تی (Split Tee) ساخته شده، روی لوله نصب می شود و ولو روی آن جای گذاری می شود.

در خصوص نحوه اتصال ولو و اسپلیت تی نیز چنان که از شاکله این دو دستگاه پیداست، اتصال به صورت مکانیکی و پیچ و مهره خواهد بود. به این ترتیب که ابتدا یک گسکت متناسب با فشار سیال، نوع آن و جریان آن روی اسپلیت تی قرار داده می شود. سپس ولو روی آن سوار شده و با استفاده از پیچ و مهره، این دو اتصال را به هم متصل می کنند. اما در مواردی نیز ممکن است بتوان ولو را روی اسپلیت تی جوشکاری کرد. در این صورت ضریب مقاومت و آب بندی مجموعه اتصالات دائم روی خط لوله بیشتر و قوی تر خواهد شد. جوشکاری دو اتصال در مقایسه با اتصال مکانیکی طبیعتاً استحکام بالاتری را متوجه مجموعه خواهد کرد، البته مشروط بر این که استانداردهای جوشکاری در آن لحاظ شده باشد و دستورالعمل جوش بر حسب شاخص های فنی خط به صورت دقیق تدوین و در جوشکاری رعایت شده باشند.

در این شرایط با یک اتصال یک تکه روی خط سر و کار خواهیم داشت که ضامن مطمئن تری برای آب بندی خط انشعابی جدید خواهد بود. شرکت پیشگام صنعت ابزار در یکی از پروژه های در دست کار خود، در حال ساخت و جوشکاری ولو روی اسپلیت تی می باشد. این عملیات که در سایز بالا نیز انجام خواهد گرفت در فاز اجرایی می تواند دستاوردی بزرگ برای این مجموعه و در کل، تکنولوژی انشعاب گیری در کشور باشد. به این ترتیب که یک گیت ولو کشویی ساخته شده، روی اسپلیت تی به همان سایز نصب و با جوشکاری روی آن نصب می شود، و سپس کل مجموعه به عنوان یک اتصال پیوسته دائم روی لوله نصب و جوشکاری خواهد شد.

اسپلیت تی

اسپلیت تی معمولاً از روش جوشکاری روی لوله نصب میشود

پس از اتمام فرایند نصب و اجرای عملیات انشعاب گیری، می توان خط لوله انشعابی جدید را روی ولو نصب کرده و از انشعاب جدید بهره برداری به عمل آورد. شرکت پیشگام صنعت ابزار در زمینه استفاده از انواع اتصالات برای انشعاب گیری دارای تجربه و دانش بسیار بالایی می باشد و سال ها ممارست در این زمینه، این شرکت را تبدیل به یک کمپانی صاحب نظر در زمینه ساخت اسپلیت تی و سایر اتصالات کرده است. بنابراین امید می رود که با انجام موفقیت آمیز این پروژه و بهره برداری از خط انشعابی جدید، تجربه ای جدید بر اندوخته های این شرکت افزوده شده و کارفرمایان و صاحبان و برنامه ریزان صنایع خطوط لوله بتوانند از خدمات، تجارب و دانش ابداعی بدین گونه بهره بیشتری ببرند. در این خصوص در نوشتارهای بعدی اشاراتی بیشتر خواهد رفت.


ارسال دیدگاه