تست جوش مایع نافذ یا PT اسپلیت تی


تاریخ ارسال : ۹۶/۰۹/۳۰


تست PT اسپلیت تی بمنظور اطمینان از جوشکاری

 

پس از اتمام فرایند ساخت اسپلیت تی نوبت به تست و بازرسی صحت فرایند جوش می رسد. این کار در دو مرحله انجام می شود. در مرحله پیش از نصب بروی لوله و روی خطوط جوش نیپل و فلنج انجام می شود، و بار دیگر پس از نصب و جوشکاری اسپلیت تی روی خط لوله تست و بازرسی جوش انجام خواهد شد. مجری فرایند ساخت و نصب باید نسبت به الزامات فرایند بازرسی جوش دقت و اهتمام کافی داشته باشد. معمولاً این کار توسط کارفرمای پروژه و به منظور بررسی صحت جوش انجام می شود اما این بدان معنا نیست که مجری فرایند نسبت به آن بی توجه باشد.

بازرسی اسپلیت تی با تست مایع نافذ PT

مایع مافذ penetrate جهت تست PT اسپلیت تی

انتخاب روش تست جوش بر حسب شرایط و به تشخیص بازرسینی خواهد بود که دارای صلاحیت کافی برای تصمیم گیی در این خصوص باشند، اما در هر صورت تست جوش به روش PT از روش های مرسومی است که بسیاری از بازرسین حتی در کنار تست های دیگر از این نیز بهره می برند. تست PT اسپلیت تی که اصطلاحاً تست مایع نافذ، عبارت است از استفاده از اسپری های ویژه روی خطوط جوش به منظور رؤیت درزها و شکاف های ناشی از جوشکاری. بازرس می تواند از طریق این اسپری ها ایراداتی که جوشکاری در خطوط جوش اسپلیت تی رخ داده اند را مشاهده کرده و دستورات لازم برای انجام اقدامات اصلاحی را اتخاذ نماید.

در روش تست جوش PT از سه اسپری استفاده می شودکه هر کدام کارکرد خاص خود را دارند. فاصله زمانی استفاده از این اسپری ها و فرایندهایی نظیر تمیزکاری و غیره از جمله لوازم اولیه در انجام یک تست صحیح PT روی اسپلیت تی خواهند بود. در ادامه به شرح مراحل و نحوه کاربرد اسپری های سه گانه مذکور می پردازیم:

در مرحله اول باید خط جوش را تمیزکاری و پاک سازی کرد. تمیزکاری باید به اندازه ای باشد که هیچ گونه گرد و غبار، پس مانده های ناشی از جوشکاری و مواد زائد روی خط جوش وجود نداشته باشد. بعضی اوقات برای بیشتر کردن میزان دقت از یکی از اسپری هایی که برای تست PT استفاده می شود، یعنی اسپری تمیز کننده (Cleaner) استفاده می شود. این اسپری روی سطح جوش پاشیده می شود و سپس با دستمال تمیز و پاک می شود. اشاره گردید که روش های متعددی برای تمیزکاری خطوط جوش وجود دارد. می توان با استفاده از محلوله های ویژه و تزریق آن ها روی خط جوش با فشار بالا، هر گونه مانعی را که از رؤیت شکاف ها و ترک ها جلوگیری می کند را پاک و تمیز کرد.

تست PT یا مایع نافذ اسپلیت تی

تست PT اسپلیت تی- اسپری آشکار کننده developer

پس از تمیزکاری سطح جوش نوبت به استفاده از اسپری های مایع نافذ (Penetrate) می رسد. با استفاده از این اسپری ها زمینه برای آشکارسازی شکاف ها و درزها، و ترک های ناشی از جوشکاری روی اسپلیت تی فراهم می شود. این اسپری روی تمامی سطح خط جوش به صورت یکنواخت پاشیده می شود و این کار تا زمانی انجام می شود که مطمئن شویم مایع اسپری به تمامی درزها و شکاف ها نفوذ کرده است. تشخیص این امر به توانندی و تجربه مجری و بازرس کار بستگی دارد.

معمولاً مایع نافذ ظرف مدت ۱۰ دقیقه به درون خطوط جوش نفوذ می کند، اما بهتر است برای حصول اطمینان از این که مایع به کوچک ترین درزها نیز رسوخ کرده است اجازه دهیم که ۲۰ و حتی ۳۰ دقیقه زمان بگذرد تا فرایند تشخیص کامل تر و دقیق تر باشد. در صورت اجازه وقفه تا این زمان می توان به نفوذ مایع در تمامی سوراخ ها و درزهای جوش مطمئن بود.

پس از اتمام این فرایند نوبت به برداشتن و پاک سازی مایع نافذ اضافه ای خواهد بود که در نتیجه مرحله پیش بر روی خط جوش باقی مانده است. برای این کار می توان از روش های متفاوتی استفاده کرد، اما رایج ترین ابزار استفاده از اسپری تمیز کننده (Cleaner) خواهد بود. با پاشیدن این اسپری روی بخش های اضافی و پاک کردن آن می توان نسبت به تمیز شدن و پاک شدن خط جوش از مایع اضافه اطمینان حاصل کرد. باید دقت شود که این مرحله، مرحله حساسی است و مجری کار نباید در خصوص تمیزکاری خط جوش اسپلیت تی افراط و تفریط داشته باشد. افراط در تمیزکاری باعث زدوده شده زیاده از حد مایع نافذ از روی سطح جوش خواهد شد و تفریط در آن باعث باقی ماندن اضافه ی این مایع روی خط جوش اسلیت تی می شود. بنابراین در این خصوص باید مهارت و دقت کافی را داشته باشیم.

پس از اتمام فرایند فوق نوبت به استفاده از اسپری آشکار کننده (Developer) خواهد شد. با استفاده از این اسپری می توان تمامی درزها، ترک ها و شکاف های ناشی از جوشکاری روی اسپلیت تی را مشاهده کرده و نسبت به رفع ایرادات اقدامات مقتضی را به انجام رساند. این مایع با دقت و به صورت یکنواخت روی خط جوش پاشیده می شود و سپس کمی زمان داده می شود تا ایرادات خود را نشان دهند. اسپری آشکار کننده مایع پودر مانند سفید رنگی است که در نتیجه پاشیده شدن روی مایع نافذ با آن واکنش نشان می دهد و پس از گذشت مدت زمانی کوتاه از این واکنش ایرادات و عیوب به صورت مشهود خود را نشان می دهند. این واکنش در واقع در نشان درزها و شکاف ها به نحوی بزرگ نمایی می کند و به این ترتیب بازرس جوش اسپلیت تی را نسبت به ایرادات مذکور آگاه می گرداند.

در صورتی که تست جوش PT اسپلیت تی صحیح از کار درآمد می توان نسبت به اقدامات بعدی به منظور استفاده و بهره برداری از اسپلیت تی در خط انشعابی اقدامات لازم را انجام داد. کل فرایند فوق توسط مجری فرایند و زیر نظر بازرسین کارفرما انجام خواهد شد.

اسپلیت تی– تست جوش اسپلیت تی- تست PT اسپلیت تی– تست مایع نافذ اسپلیت تی


ارسال دیدگاه