ساخت اسپلیت تی


تاریخ ارسال : ۹۶/۰۷/۲۷


اسپلیت تی به منظور نصب روی خطوط لوله و انشعاب گیری جدید

ساخت اسپلیت تی باید بر اساس استانداردهای  بین الملی  جوشکاری و نصب اتصالات روی خطوط لوله  انجام شود.  استانداردهای مذکور حدود و الزامات فرایند ساخت و نصب اسپلیت تی روی لوله را مشخص می کنند. آزادی عمل  و ابتکار در طراحی و ساخت اسپلیت تی از جمله نکاتی است که می تواند به بهبود عملکرد آن کمک کند، اما باید توجه داشت این ابتکار عمل می بایست تحت یکسری محدودیت ها و  حد و مرزها انجام شود که تخطی از آن ها به معنای تخریب این اتصال خواهد بود. این حدود شامل فاکتوهای تعیین کننده زیر می باشند:

  • جنس متریال اسپلیت تی؛ بدیهی است که ما نمی توانم از هر جنس متریالی که خود می خواهیم برای خطوط لوله استفاده کنیم. متریالی که برای ساخت اتصال سه تکه تمام محیطی split tee برگزیده می شود می بایست هم با جنس خط لوله مطابقت داشته باشد و هم با فشار و نوع سیال متناسب باشد. در صورتی که متریال ضعیف تر از آن چه مناسب است برای ساخت اسپلیت تی در نظر گرفته شود اتصال توان مقاومت در برابر فشار لوله و سیال را نخواهد داشت. عکس مسئله نیز صادق است و زمانی که متریال سنگین تری نسبت به فشار قابل تحمل خط برگزیده می شود فشار نامربوط و غیر ضروری بر خط وارد خواهد آمد که دلیلی بر آن نیست. بنابراین در انتخاب متریال بر اساس استانداردها می بایست بسیار دقیق عمل کرد.
ساخت اتصال اسپلیت تی split tee و حساسیت های آن

اسپلیت تی اتصال سه شاخه تمام محیطی زوی خط لوله

  • تعداد پاس های جوش و نوع ابزارهای انتخابی برای جوشکاری؛ با توجه به مختصات فنی خط لوله و سیال درون آن می بایست دستورالعملی برای جوشکاری قطعات اسپلیت تی روی همدیگر تدوین شود. چنان که می دانیم پد رویی اسپلیت تی دارای یک نیپل و یک فلنج است که نصب شان روی پد از طریق جوشکاری انجام می شود. بدیهی است که فرایند جوشکاری این قطعات اسپلیت تی باید با دقت و با لحاظ کردن ویژگی های فنی خط و سیال انجام شود. استانداردهای شاخص بین المللی می توانند به عنوان نقشه راه و خطوط کلی راهنمایی و تدوین این دستورالعمل قرار بگیرند. بر این اساس مشخص خواهد شد که خطوط جوش از چه روشی می بایست جوشکاری شوند؛ معمولاً از جوشکاری قوس الکتریکی و جوشکاری آرگون برای این کار استفاده می شود. پس از تعیین روش جوشکاری می بایست تعداد پاس های جوش برای هر کدام نیز مشخص شود. در صورتی که بنا به هر دلیلی در محاسبات دچار اشتباه شویم آثار و عواقب آن را در مراحل بعدی و در عملکرد نادرست اسپلیت تی در آینده خواهیم دید.
  • محدودیت در خصوص نیروی انسانی؛ انتخاب نیروی انسانی ماهر جهت ساخت اسپلیت تی امری است که نسبت به آن کوچک ترین اهمالی جایز نیست. اسپلیت تی در حکم اتصالی که دو خط لوله را به هم متصل می کند دارای نقش کلیدی در خطزوط لوله بوده و بیشترین فشار نیز از جانب سیال و مجموعه بر آن وارد می شود. بنابراین باید برای ساخت اسپلیت تی بهترین جوشکارها و متبجرترین نیروهای سازنده این اتصال به کار گرفته شوند. این اشخاص باید دارای گواهی های صلاحیت معتبر و نیز تجربه کافی در زمینه ساخت چنین اتصالی باشند، در غیر این صورت کل فرایندهای مربوط به مهندسی و طراحی نیز به دلیل سوء عملکرد نیروهای اجرایی زیر سؤال خواهد رفت و قطعه ای معیوب تحویل مشتری داده خواهد شد.
حوشکار متبحر اسپلیت تی

ساخت اسپلیت تی نیازمند جوشکاران متبحر است

  • ساخت اسپلیت تی به صورت همگن و فیت؛ یکی از اصول فرایند ساخت اسپلیت تی تناسب اندازه و فیت شدن قطعات اسپلیت تی روی یکدیگر می باشد. گاهاً ممکن است پیش بیاید که متریال ها و طراحی ها همه دقیق از آب درآمد اند اما به دلیل اشتباه در اندازه گیری ها قطعات روی همدیگر فیت نمی شوند. در این زمینه علی الخصوص دو ایراد بیشتر از سایرین بروز می یابند؛ یمی فیت نشدن پدها در جداره های جانبی یکدیگر و دیگری فیت نشدن اسپلیت تی با خود لوله. در مورد اول پیش می آید که یکی از پدها کوتاه تر از دیگری و از طراحی انجام شده از کار در می آید که مورد بسیار حساسی است و تبعات خود را در جوشکاری اسپلیت تی روی لوله نشان می دهد. بعضی اوقات کوتاه کردن پد دیگر یه عنوان راه حل مطرح می شود که چندان قابل توجیه نمی باشد، چرا که طول پدها از طول استاندارد طراحی شده کوتاه تر خواهد شد و تبعات آن در آینده ممکن است جبران ناپذیر باشد. در این مواقع بهترین راه حل ساخت مجدد پد با متریال جدید است. از سوی دیگر ممکن است پدهای ساخته شده حین نصب روی لوله با قطر خارجی لوله فیت نشوند؛ به این معنا که یا به همدیگر نرسند یا اینکه زمانی اتصال به هم میان آن ها و لوله اصلی درز رؤیت شود. در این شرایط نیز می بایست اصلاحات لازم انجام گیرد. زمانی که محیط داخلی پدها کوتاه تر از محیط خارجی لوله باشد چاره ای جز احیای فرایند ساخت وجود ندارد، اما وقتی این مقیاس بزرگ تر باشد می توان با برش پدها آن ها را برای نصب روی لوله مهیا کرد.
  • قطعات تقویت کننده روی اسپلیت تی؛ در زمانی که هم زمان نسبت سایز انشعاب به سایز لوله اصلی بالا باشد در فشار خط نیز زیاد باشد، و همچنین سایز انشعاب هم بالا باشد معمولاً برای تقویت اسپلیت تی از قطعات تقویت کننده برای افزایش ضریب استحکام اتصال استفاده می شود. برای مثال می توان با استفاده از یک نیپل تقویتی دو تکه استحکام نیپل موجود را ارتقا داد. همچنین می تان برای تقویت خط جوش پدها و نیپل این اتصال، از یک سدل تقویت کننده استفاده کرد و با نصب و جوشکاری آن روی سدل موجود، هم خط جوش را تقویت کرد و هم استحکام اسپلیت تی در مقابل کشش خط لوله به تغییر شکل پس از انشعاب را بالا برد.
جوشکاری اسپلیت تی به منظور فیت کردن

ساخت اسپلیت تی و جوشکاری قطعات

موارد ذکر شده از اهم نکات و محدودیت هایی است که در ساخت اسپلیت تی باید مورد توجه قرار گیرند. انشعاب گیری از خطوط لوله فرایندی است که باید نسبت به ان تمام احتیاطات و جوانب را رعایت کرد.

اسپلیت تی – ساخت اسپلیت تی- split tee


ارسال دیدگاه