مزایای هات تپ


تاریخ ارسال : ۹۵/۱۲/۱۶


هات تپ

هات تپ از جمله خدمات و سرویس ها در صنایع نفتی و گازی است که بازار رو به رشد و گسترش یابنده آن طی سالیان اخیر به صورت مشهودی آثار خود را به جای گزارده است. آن چه باعث این اتفاق شده است بیش از هر چیز گسترش هات تپ و رشد فزاینده استفاده از خدمات سرویس هات تپ در اقصی نقاط دنیا می باشد. با توجه به مزایایی که این روش انشعاب گیری در مقایسه با سایر روش های ایجاد انشعاب یا نصب اتصالات روی خطوط لوله دارد، توجه بسیاری از صاحبان صنایع در سالیان اخیر متوجه این تکنولوژی به روز شده است. فن آوری هات تپ ابتدا به ساکن در راستای پیشبرد طرح ها وبرنامه های توسعه خطوط  و نصب تجهیزات در پالایشگاه های گازی و نفتی، و مجتمع های پتروشیمی مورد استفاده قرار می گرفت. ورود صنعت خدماتی هات تپ به نیروگاه های حرارتی و نیز صنایع سنگین نظیر ذوب آهن و فولاد به گسترش دامنه کاربردی این صنعت نوپا انجامید. فرایند هات تپ امروز به سطحی از شهرت رسیده است که نه تنها واحدهای صنعتی ذکر شده، بلکه صاحبان و فعالان برنامه ریز در واحدهای صنعتی متنوع ولو غیر مرتبط به انرژی نیز امروزه از مشتریان این سرویس محسوب می شوند.

شرکت های آب و فاضلاب، بیمارستان ها و مراکز خدماتی، شرکت های خطوط توزیع و انتقال لوله های حاوی سوخت و مواردی از این قبیل دیگر مراکزی هستند که امروزه به صورت مکرر از خدمات انشعاب گرم هات تپ بهره می گیرند. ما در شرگت پیشگام صنعت ابزار حتی سابقه انجام عملیات هات تپ روی خطوط لوله یک واحد صنعتی تولید سیمان را نیز داشته ایم. انجام چندین عملیات هات تپ رویی خطوط لوله شرکت سیمان آبیک یکی از تجارب ما در زمینه ارائه خدمات انشعاب گرم به واحدهایی است که مستقیماً در فرایندهای تولید و توزیع سوخت فعالیت نمی کنند. به طور کلی مزایای بی نظیر خدمات هات تپ باعث شده است که بازار ارائه خدمات و فروشش دستگاه ها و محصولات و ابزارهای جانبی آن گسترش یابد. به طور کلی می توان مزایای زیر را به عنوان عوامل مو ثر در گسترش بازارر این سرویس برشمرد:

 • On-line integration of tie-ins or bypass lines without production loss

ایجاد انشعاب های جدید روی خطوط لوله و مخازن زنده و در حال جریان سیال بدون ایجاد وقفه در جریان تولید. مهم ترین مزیت روش هات تپ در مقایسه با سایر روش ها در همین نکته است که عملیات انشعاب گرم نیازی به قطعی جریان سیال دارد. در واقع تمامیی مراحل انجام این عملیات در شرایطی است که شرکت صنعتی کارفرما با کلیه فرایندها و روال های جاری اش حین فعالیت است و نیازی به هیچ گونه تعطیلی یا خاموشی خط وجود ندارد.

 • Installation of thermowells with minimum disruption

نصب ترموول ها در کمترین زمان ممکن و بدون نیاز به ایجاد وقفه در شرایط کار. ترموول ابزاری است برای کنترل و محافظت از حسگرهای دما، ترموکوپل ها و سایر تجهیزات در مقابل جریان و فشار سیال. بنابراین معمولاً برای نصب تجهیزات کنترلی و ابزارهای اندازه گیری از این دست، از محافظ ترموول استفاده می شود. با استفاده از عملیات هات تپ می توان بدون نیاز به مسدود کردن جریان و هر گونه وقفه در جریان تولید، ترموول را روی لوله نصب و از آن استفاده کرد.

هات تپ

جوشکاری هات تپ

 • Avoid expensive emergency shutdowns

اجتناب از تعطیل کردن و قطع بهره برداری های اضطراری. ممکن است خط لوله یک مجتمع در اثر حوادث غیر مترقبه یا بروز هر نوع رویدادی دچار نشتی یا سوراخ شدگی روی بخش هایی از خطوط لوله شود. یا شرایط جاری خط دچار بحرانی شد که تنها راه رفع آن ایجاد و نصب یک انشعاب جدید باشد. در چنین شرایطی واحدهای برنامه ریزی مجتمع نیز از آن جا که طرح و برنامه تولید خود را از پیش تدوین کرده اند آمادگی تعطیلی خط را ندارند، چرا که تیراژ تولید و مقدار پیش بینی شده خروجی فرآورده محقق نشده است.

برای رفع عیوب و نواقصی که در چنین شرایطی بروز می یابند تنها راه حل ممکن بهره گیری از فن آوری انشعاب گرم یا هات تپ است. از طریق این فرایند می توان اصلاحات، تعمیرات و فرایندهای مورد نظر برای رفع ایراد را به انجام رساند، بدون این که نیازی به تعطیل کردن خط باشد. به عبارتی دیگر خط به فعالیت و روند تولید خود ادامه خواهد داد و بدین ترتیب برنامه ریزی تولید و تحویل بر هم نخواهد خورد. در عوض فرایند تعمیراتی نیز به نوبه خود با موفقیت به انجام می رسد.

 • Sustain manufacturing efficiency

حفظ راندمان تولید. چنان که اشاره شد جریان و بازده تولید در فرایند هات تپ شامل هیچ گونه دگرگونی نخواهد شد. می دانیم که اغلب فرایندهای تعمیراتی و سرویس های خطوط لوله برای پیشبرد خود مستلزم انجام یک سری اصلاحات هستند. برای مثال چه بسا برای تعمیر یک واحد نیاز به افت فشار، قطع جریان، کاهش دما، و مواردی از این قسم باشد. اما مزیت بزرگ عملیات انشعاب گرم هاتت تپ در این است که این عملیات بدون نیاز به هر کدام از متغیرهای ذکر شده به پیش خواهد رفت. در عملیات انشعاب گرم روند تولید فرآورده و محصول به همان روال سابق تداوم داشته و مجتمع صنعتی متوجه هیچ خسزران و زیانی در این زمینه نمی شود.

از مصادیق فوق بر می آید که دامنه کاربردی خدمات هات تپ بسیار گسترده بوده  و هر یک از صنایعی که به نحوی با خطوط لوله انتقال درگیری مستقیم و غیر مستقیم دارند، به صورت بالقوه استفاده کننده از خدمات مذکور تلقی می شوند.

Hot tapping (also known as pressure tapping) refers to the installation of connections to pipelines while they remain in service. It also eliminates the need to empty that section of pipe.

بهره برداری داغ (همچنین به عنوان ضربه زدن فشار شناخته می شود) اشاره به نصب و راه اندازی اتصال به خطوط لوله در حالی که آنها در خدمت باقی می ماند. همچنین نیاز به خالی که بخش از لوله بین می برد. در واقع از طریق عملیات هات تپ خطوط لوله می توان از مزیت های زیر بهره برد:

 • new construction tie-ins

از طریق هات تپ می توان انشعاب های جدید روی خطوط لوله و مخازن ایجاد کرد. این انشعاب ها برای اهداف گوناگون از جمله توسعه خطوط موجود، تغییر مکان و انتقال خطوط، نصب تجهیزات و موردی از این قبیل قابلیت کاربردی خواهند داشت.

 • installation of by-pass systems

نصب سیستم های بای پس یا خطوط انتقال موقتی فرعی که به منظور انجام تعمیرات یا هر مورد اصلاحی دیگری روی خطوط لوله موجود انجام می شوند. هر گاه مجریان طرح برای تغییر مسیر خطوط لوله موجود یا تغییر جهت جریان به صورت موقتی و به منظورهایی نظیر تعویض لوله و تجهیزات، یا تعمیر آن ها تصمیم به ایجاد خطوط فرعی بگیرند، طبیعتاً به عملیات هات تپ رجوع خواهند کرد. برای ایجاد خط فرعی بای پس ابتدا باید روی دو نقطه از خط لوله انشعاب گیری انجام شود تا روی انشعاب های ایجاد شده خط فرعی نصب شود. برای انشعاب گیری بهترین راهکار عملیات انشعاب گرم خواهد بود، چرا که با استفاده از این روش بدون نیاز قطع جریان می توان انشعاب های لازم برای نصب خط فرعی را ایجاد کرد.

 • prevent system shutdowns

چنان که پیش تر نیز اشاره شد این عملیات بدون تعطیلی خط و نیاز به shut down انجام می شود. بسیاری از مجتمع های صنعتی پالایشگاهی و پتروشیمی حتی در صورت بروز ایراد و خطا روی خطوط لوله ترجیح می دهند خط را تعطیل نکرده و در عوض منتظر زمان over hall مجموعه بمانند تا در آن مقطع اصلاحات لازم را انجام دهند. تا سر رسیدن موعد over hall خط با همان شرایط و ایرادات به کار خود ادامه می دهد و چه بسا این روند باعث هدر رفت انرژی و افت فشار مجموعه و ایراداتی از این قبیل شود. برخی مجتمع ها در صورت بروز چنین ایرادی زمان over hall را تغییر داده و نزدیک تر می سازند تا کمتر از آسیب های وارد شده به مجتمع خسارت ببینند. با این حال مجتمع های صنعتی می توانند هزینه های ناشی از تغییر دادن زمان over hall یا هزینه ها و خسارات ناشی از افت دما و هدر رفت سوخت را از طریق عملیات مقرون به صرفه و پربازده هات تپ رفع کنند. از طریق انشعاب گیری گرم از خطوط لوله می توان درر حالی که کلیه فعالیت های واحد صنعتی جاری و در حال بهره برداری هستند عیوب و ایرادات ذکر شده را مرتفع ساخت. برای این کارر نیاز به هیچ گونه مزاحمت در روندهای جاری و نیروی انسانی فعال در مجتمع نخواهد بود، چرا که کل فرایند توسط یک تیم محدود اپراتور و تکنیسین هات تپ انجام می شود و تداخلی با سایر امور نخواهند داشت.

 • install pressure/temperature gauges

همان طور که پیش تر نیز اشاره گردید با استفاده از عملیات هات تپ می توان سوراخ هایی کوچک روی خطوط لوله ایجاد کرده و ابزارها و تجهیزات کنترلی و اندازه گیری دقیق را روی لوله جهت پایش، بازرسی و کنترل فرایندها نصب کرد. این فرایندها معمولاً نیاز به عملیات های هات تپ با سایزهای بسیار کوچک نظیر ۱ اینچ و حتی کمتر را دارند که معمولاً بدون نیاز به کاتر و صرفاً به وسیله مته راهنما قابل انجام خواهد بود.

 • probe and sensor installation

نصب تجهیزات اتوماسیونی و ابزارهای پایش اتوماتیک نیز همچون مورد قبل به وسیله دستگاه های هات تپ در سایزهای کوچک به انجام خواهند رسید و پس از نصب ابزار، فرایند کنترل و پایش به صورت اتوماتیک توسط این ابزار به انجام می رسد.

 • new pipeline construction

در پروژه های پایپینگ و ساخت و سازهای خطوط لوله جدید به منظور توسعه خطوط یا هر هدف دیگر نیز عملیات انشعاب گرم هات تپ دارای کاربرد مشخص و مشهود خواهد بود. به عبارتی زمانی که پروژه پایپینگ جدید روی خطوط لوله در حال بهره برداری موجود می بایست انجام گیرد، طبیعتاً باید انشعاب هایی روی خطوط لوله موجود جهت اتصال به خطوط لوله جدید ایجاد کرد. برای ایجاد انشعاب های جدید از عملیات انشعاب گرم هات تپ استفاده می شود.

هات تپ

عملیات هات تپ

 • quality control sample points

انجام عملیات هات تپ برای واحدهای کنترل کیفیت در مجتمع های صنعتی که دارای فرایندهای مربوط به خطوط لوله می باشند دارای کاربردهای عدیده است و به صورت مشهودی باعث تسهیل فرایندها خواهد شد. از آن جا کنترل کیفیت فرایندها مستلزم دسترسی به سیال و برآورد جریان و فشار، و مواد روان در آن می باشد، از طریق عملیات هات تپ با در دسترس قرار دادن این آیتم ها نزد کارشناسان واحدهای کنترل کیفیت، آن ها را در زمینه انجام محاسبات و کنترل های مورد نیاز یاری می رساند.

 • pipe inspection

برای انجام بازرسی خطوط لوله نیز بهره گیری از عملیات انشعاب گرم هات تپ مفید به فایده خواهد بود. از آن جا که بازرسی خطوط لوله مستلزم دسترسی به سیال درون لوله می باشد، می توان با استفاده از یک عملیات هات تپ دارای سایز کوچک، فضای داخلل لوله را در دسترس بازرسین قرار داد تا کنترل و پایش مد نظر خود را لوله را به انجام برسانند.


ارسال دیدگاه