تجهیز دستگاه هات تپ


تاریخ ارسال : ۹۵/۱۰/۲۵


دستگاه هات تپ

هات تپ خطوط لوله و مخازن لوازم و پیش‌شرط‌هایی دارد که رعیات آن‌ها در تضمین خروجی فرایند بسیار تأثیر‌گذار است. چنان‌که پیداست فرایند هات تپ فرایندهای جزئی متعددی دارد که توجه به هر یک حائز اهمیت است. در این نوشتار به دستگاه هات تپ و اهمیت آن در فرایند هات تپ می‌پردازیم.

بدیهی است عملیات هات تپ آخرین گام از فرایند انشعاب گرم هات تپ تلقی می‌شود و از این حیث، خروجی آن خروجی کل فرایند خواهد بود. این عملیات توسط دستگاه هات تپ و اپراتورهای متبحر و مسلط به کار با این دستگاه انجام خواهد شد. زمانی فرایند به این مرحله خواهد رسید که تمامی گام‌های عملیاتی با موفقیت و بدون بروز ایراد به اتمام رسیده باشند. عملیات هات تپ در چارچوب فرایندی دارای ورودی‌ها و خروجی‌های زیر می‌باشد:

دستگاه هات تپ

دستگاه هات تپ

ورودی عملیات هات تپ: ورودی عملیات هات تپ بلحاظ فنی اتصال اسپلیت تی و ولوی می‌باشد که روی لوله نصب شده‌اند. بدیهی است پیش از آغاز به کار عملیات هات تپ در خصوص صحت و ضریب مقاومت بالای این دو اتصال در مقابل فشار سیال و فشار عملیات هات تپ باید مطمئن بود. این اطمینان از طریق تست‌ها و بازرسی‌ها حین ساخت اتصالات و نصب آن‌ها روی لوله انجام گرفته است. دیگر ورودی‌های عملیات هات تپ دستورالعمل‌های فنی و ایمنی تدوین شده توسط تیم مهندسی مجری هات تپ می‌باشد. این دستورالعمل‌ها باید بصورت مشروح و مفصل تمامی نکات و الزامات کار هات تپ را شناسایی و تدوین کرده باشند. علی‌الخصوص نکاتی نظیر میزان پیشروی لازم کاتر دستگاه هات تپ، شدت باردهی، ایمنی نیروی انسانی، ایمنی زیست محیطی و مواردی از این نظیر باید تماماً شناسایی و ذکر شده باشند. نکته دیگر تدوین یک چک لیست جهت پایش تمامی متغیرها پیش از انجام عملیات هات تپ است. مهندسین بر حسب اقتضای پروژه چک لیستی شامل تمامی فاکتورهای دخیل در عملیات هات تپ را تدوین و در روز عملیات در دسترس ناظر عملیاتی خود قرار می‌دهند تا نسبت به تمامی متغیرهای انجام هات تپ اشراف و علم داشته باشد.

خروجی عملیات هات تپ: خروجی عملیات هات تپ که در واقع حکم خروجی کل فرایند هات تپ را خواهد داشت در درجه اول کوپن بریده شده از لوله است که با عقب نشینی کاتر دستگاه هات تپ استخراج می شود. این کوپن مؤید صحت تمام و کمال عملیات هات تپ است و اثبات‌کننده این نکته است که مجری هات تپ تمامی گام‌های فرایند هات تپ را با دقت به انجام رسانده است.

فرایند عملیاتی هات تپ: حال و با توجه به ورودی‌ها و خروجی‌های عملیات هات تپ، تیم مهندسی، ناظر و عملیاتی هات تپ باید تمامی نکات مورد توجه برای نیل به هدف را فراهم کنند. یک بخش از وظایف در این راستا به دستورالعمل‌های دقیق و صحیح، و تبحر نیروی کار در انجام عملیات و رعایت نکات دستورالعمل‌ها می‌باشد. این مولفه به خود عملیات هات تپ باز می‌گردد. اما بخشی دیگر مربوط به تجهیز دستگاه و مکانیزم تعمیرات و نگهداری آن مربوط می‌باشد.

دستگاه هات تپ

هات تپ

دستگاه هات تپ دارای مدل‌ها و سایزهای مختلف می‌باشد و طبیعتاً به اقتضای نیاز عملیاتی باید دستگاه هات تپ مربوط به عملیات برگزیده شود. بخش دیگر مربوط به آماده سازی دستگاه هات تپ می‌باشد که شامل تجهیز قطعات آن است. این گام نیز به مشخصات فنی خط لوله و سیال وابسته است. در شرایطی که برای مثال ضخامت لوله بالا می‌باشد یا جنس آن سخت است، طبیعتاً باید از کاترها و الماسه‌هایی استفاده کرد که توان برش لوله با ضخامت و جنس مربوطه را داشته باشند. همچنین تنظیم سایر اجزا و قطعات نظیر شفت، هولدر، پشت کاتر و مواردی از این نظیر ضروری می‌نماید. خصوصاً در مورد اجزای جانبی نظیر پشت کاتر باید دقت داشت که در عملیات‌های دارای فشار بالا می‌بایست با استحکام بالا عمل کنند. بارها پیش آمده است که بدلیل اهمال در ساخت، نصب و تنظیم این قطعه، حین عملیات کاتر دستگاه هات تپ از شفت جدا شده و به درون لوله افتاده است. بروز ایراداتی از این قسم فرایند را با مخاطراتی جدی مواجه خواهند کرد.

علاوه بر این، نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه دستگاه هات تپ از دیگر نکاتی است که پیشبرد آن از الزامات مجریان هات تپ قلمداد می‌شود. طبیعتاً دستگاه‌های هات تپ ممکن است برای مدتی طولانی بلا استفاده بمانند. مکانیزم محافظت از دستگاه در طول این ادوار باید شناسایی و انجام شده باشد تا اجزاء و قطعات آن دچار فرسودگی، خوردگی و ایراداتی از این قسم نباشند. پیش از آغازعملیات نیز انجام یک سرویس کامل اجزا و قطعات ضروری است. همچنین پس از سرویس و نصب مجدد قطعات، انجام یک تست فشار هیدرواستاتیک روی دستگاه هات تپ بمنظور کسب اطمینان از صحت عملکرد دستگاه هات تپ در مقابل فشرا سیال و لوله ضروری بنظر می‌رسد. پس از انجام عملیات و استخراج دستگاه هات تپ نیز انجام یکسری اقدامات بمنظور حفظ عملکرد دستگاه هات تپ در آینده ضروری بنظر می‌رسد.

مجری عملیات هات تپ باید نسبت به فرایندها و عملیات‌های خود نگرش فرایندی داشته باشد؛ در این چارچوب اتمام هر فرایند هات تپ بمعنای گامی در جهت شروع فرایند هات تپ بعدی خواهد بود. در این چارچوب باید خصوصاً نسبت به صحت و دقت عملکرد دستگاه هات تپ، و تضمین آن حساسیت ویژه به خرج داد.

hottapping

عملیات هات تپ


ارسال دیدگاه