ساخت اسپلیت تی و ایمنی


تاریخ ارسال : ۹۶/۰۸/۱۴


ساخت اسپلیت تی از روش جوشکاری. تصویر جوشکاری آرگون فلنج روی اسپلیت تی را نشان می دهد

فرایند ساخت اسپلیت تی به عنوان اتصالی که در انشعاب گیری خطوط لوله مورد استفاده قرار می گیرد دارای حساسیت ها و پیچیدگی های خاص خود است به نحوی که عدم توجه بدان ها می توان هم روند ساخت اتصال را با مشکلاتی مواجه کند و هم باعث بروز آسیب های سانحه ای یا تدریجی به نیروی کار شود. نیروی کار به هدف تسریع فرایند و کاهش حواشی ساخت ممکن است به برخی اصول و رهیافت های اساسی ایمنی بی توجهی کند. در این شرایط نظارت و بازرسی بر جنبه های ایمنی و بهداشت بر عهده مسئول این فرایند می باشد. او باید بر سر محل انجام کار حاضر بوده و تمامی مراحل را زیر نظر خود داشته باشد تا فرایند ساخت اسپلیت تی به ایمن ترین و سالم ترین شکل ممکن انجام شود.

ساخت اسپلیت تی بر اساس استانداردهای ساخت و جوشکاری

اسپلیت تی

ایرادات ایمنی در ساخت می تواند شدت کم و زیاد و آثار و عواقب بلند مدت یا کوتاه مدت داشته باشند، در هر صورت یک نکته بدیهی است و آن که در صورت رعایت استانداردهای ایمنی و بهداشت می توان از بروز تمامی این موارد اجتناب کرد. برخی از ایراداتی که حین ساخت اسپلیت تی ممکن است بروز پیدا کند را می توان به شرح زیر برشمرد:

  • افتادن متریال ها بر اندام های نیروی کار: هنگامی که متریال های فرایند ساخت اسپلیت تی به کارگاه منتقل می شوند حین تخلیه ممکن است به دلیل اهمال و برخی ناهماهنگی ها، این متریال ها روی نیروی انسانی سقوط کنند و باعث آسیب دیدن ایشان شود. در خصوص تخلیه بارهای سنگین از تریلرها استانداردهایی وجود داد که می توان با رعایت شان احتمال بروز آسیب را به صفر رساند اما به صورت کلی می توان گفت اپراتورها می بایست حین تخلیه بار از محل تخلیه فاصله بگیرند و در صورتی هم که نیاز به همکاری ایشان جهت تخلیه باشد باید فاصله کافی را از قطعه مورد نظر حفظ کنند. حین تخلیه پاها و دست ها هرگز نباید در زاویه پایین متریال قرار گیرند. حین بارگذاری امکان اصابت قطعه به زانو و سایر اجزای پا در اثر تکان های پیش بینی ناپذیر وجود دارد. در این خصوص نیز باید مراقبت های ویژه را مبذول داشت.
  • استفاده از تجهیزات بالابر به منظور حمل اسپلیت تی یا متریال های آن از جمله اصول ایمنی ساخت می باشد. البته زمانی که اتصال دارای سایزهای کوچک و سبک وزن می باشد نیاز به این کار نیست اما در خصوص اتصالات با سایز متوسط و بزرگ، طبیعتاض قطعات سنگین وزن خواهند بود و بهتر آن است که سازنده اسپلیت تی از جرثقیل های سقفی درون کارگاه استفاده نماید تا کمترین فشار به اندامش وارد شود.
  • برخی مراحل ساخت اسپلیت تی نیاز به چکش زنی و اصابت ضربات سنگین به قطعات دارد. در این خصوص نیز باید بسیار محتاط بود؛ اول آن که مجری کار باید نسبت به عدم اصابت جسم سنگینی نظیر چکش به خود هوشیار باشد، دوماً این که سایر اپراتورها و همکاران خود را از مجاورت محل دور گرداند تا در صورت لغزیدن و پرتاب شدن چکش از دستش احتمال برخورد آن به سایرین به صفر برسد. سوماً استفاده از گوش بندهای ایمنی حین ضربه زنی اکیداً توصیه می شود. این ضربات گرچه به نظر نمی رسد اما می تواند در میان مدت آسیب های مشهود به قوای شنوایی و اعضای گوش وارد کند. بنابراین استفاده از گوش بند بسیار ضروری است.
  • از آن جا که بخش اعظم فرایند ساخت اسپلیت تی را جوشکاری تشکیل می دهد، کارگاه ساخت این اتصال می بایست در معرض هوای سالم قرار داشه باشد. وجود محیط های بسته و مسقف، خصوصاً زمانی که سقف ارتفاع کمی دارد، باعث باقی ماندن رسوبات جوشکاری و آسیب به سیستم تنفسی نیروی کار می شود. بنابراین ایجاد سیستم تهویه مناسب و فن ها و هواگیرهای قوی و متناسب با شرایط محیطی کارگاه از اولویت ها در جوشکاری اسپلیت تی می باشد. در این خصوص بازرس ایمنی سازنده اسپلیت تی باید حساسیت کافی را به خرج داده و در صورت استاندارد نبودن فضا آن ر ا با کارفرما و میزبان خود در میان بگذارد. البته ماسک های تنفسی می توانند در این زمینه راهگشا باشند اما آن ها هم تا حد و اندازه ای پاسخگو خواهند بود.
  • ابزارآلات وتجهیزات جوشکاری نظیر دستگاه جوش، کپسول گاز و هوا و مواردی از این قسم می توانند منشأ خطراتی نظیر احتراق، انفجار و آتش سوزی باشند. ابتدا به ساکن می بایست نسبت به ایمنی فنی آن ها توجهات لازم را مبذول داشت و اتصالات آن را مورد بررسی قرار داد. اما در صورت بروز سانحه سازنده اسپلیت تی باید پیشاپیش فکر و تدبیر کرده باشد و ابزارهای اطفاء حریق را در دسترس داشته باشد تا از تبعات منفی این گونه سوانح تا جای ممکن کاسته شود.
ساخت اتصال اسپلیت تی split tee و حساسیت های آن

اسپلیت تی اتصال سه شاخه تمام محیطی زوی خط لوله

در نهایت نیز می توان اشاره کرد که در فرایند ساخت اسپلیت تی نیز همچون هر فرایند صنعتی دیگر، استفاده از لباس های کار مناسب، تجهیزات و پوشش های ایمنی که برخی از آن ها اشاره گردید و سایر موارد نظیر دستکش مناسب کار، گوش بند، عینک کار، کلاه جوشکاری، کلاه ایمنی و غیره ضروری می باشد. همچنین تجهیزات اطفاء حریق، جعبه کمک های اولیه و دستورالعمل های ایمنی کار نیز طبیعتاً جزو ضروری هر فرایندی محسوب می شوند که ساخت اسپلیت تی نیز از این قاعده تخطی نمی کند.

در صورت رعایت نکات ایمنی فرایند فنی ساخت اسپلیت تی نیز به بهترین نحو ممکن پیش خواهد رفت. این اتصال در صنایع نفت و گازی کاربرد  زیادی دارد و از این رو استانداردها و دستورالعمل های مناسبی جهت ساخت آن تدوین شده است. می توان با بهره گیری از استانداردهای مرجع بین المللی ایمنی فرایند ساخت را به بهترین و ایمن ترین شکل ممکن به پیش برد.

ساخت اسپلیت تیاسپلیت تی– دستورالعمل اسپلیت تی- ایمنی ساخت اسپلیت تی


ارسال دیدگاه